En ny förordning om möjlighet för universitet och högskolor att tillhandahålla bostäder
Departement: Utbildningsdepartementet
Utskott: Ärendet befinner sig hos regeringen
Status: Remiss

6/12
2022

Grönt ljus för universitet att hyra ut bostäder

Från årsskiftet kan statliga lärosäten hyra ut bostäder till vissa studenter och gästforskare. Utbildningsminister Mats Persson (L) ser det som ett viktigt steg för att attrahera duktiga forskare till Sverige. Men Stockholms universitet ser en risk att de grupper som inte omfattas i lägre utsträckning kommer söka sig till universitetet. 

Läs mer
6/10
2022

Boverket avfärdar förslag om studentbostäder

I ett förslag från den avgående regeringen ska statliga universitet och högskolor permanent få ökade möjligheter att hyra ut bostäder till forskare och internationella studenter. Ett välkommet förslag enligt skolorna. Men Boverket är kritiska och i väntan på en ny regering riskerar ett tillfälligt godkännande för flera lärosäten att löpa ut. 

Läs mer
29/9
2022
REMISS

Remiss: En ny förordning om möjlighet för universitet och högskolor att tillhandahålla bostäder (Promemoria)

Sista datum att svara på remissen.

8/6
2022
SOU/DS

DS: En ny förordning om möjlighet för universitet och högskolor att tillhandahålla bostäder

Utredaren har överlämnat "En ny förordning om möjlighet för universitet och högskolor att tillhandahålla bostäder" till utbildningsdepartementet.