Digitala bolags-och föreningsstämmor
Departement: Justitiedepartementet
Utskott: Civilutskottet
Status: Beslut

22/11
2023
BESLUT

Beslut: Digitala bolags- och föreningsstämmor

Riksdagen har fattat beslut i ärendet.

16/11
2023
UTSKOTTSBETÄNKANDE

Betänkande: Digitala bolags- och föreningsstämmor

unknown har presenterat sitt förslag till riksdagsbeslut.

29/8
2023
PROPOSITION

Proposition: Digitala bolags- och föreningsstämmor

Regeringen har överlämnat propositionen till riksdagen.

24/4
2023
REMISS

Remiss: Digitala bolags- och föreningsstämmor (Promemoria)

Sista datum att svara på remissen.

2/12
2020
BESLUT

Beslut: Förlängning av de tillfälliga åtgärderna för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor

Riksdagen har fattat beslut i ärendet.

26/11
2020
UTSKOTTSBETÄNKANDE

Betänkande: Förlängning av de tillfälliga åtgärderna för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor

Civilutskottet har presenterat sitt förslag till riksdagsbeslut.