Genomförande av EU:s direktiv om åtgärder för en hög gemensam cybersäkerhetsnivå i hela unionen och EU:s direktiv om kritiska entiteters motståndskraft
Departement: Försvarsdepartementet
Utskott: Ärendet befinner sig hos regeringen
Status: Kommittédirektiv

23/2
2024
KOMMITTÉDIREKTIV

Utredning: Genomförande av EU:s direktiv om åtgärder för en hög gemensam cybersäkerhetsnivå i hela unionen och EU:s direktiv om kritiska entiteters motståndskraft, Dir. 2023:30

Sista datum för utredaren att redovisa uppdraget.

15/3
2023
KOMMITTÉDIREKTIV

Kommittédirektiv: Genomförande av EU:s direktiv om åtgärder för en hög gemensam cybersäkerhetsnivå i hela unionen och EU:s direktiv om kritiska entiteters motståndskraft

Regeringen har tillsatt en utredning.