Statens ansvar för det svenska flygplatssystemet
Departement: Landsbygdsoch infrastrukturdepartementet
Utskott: Ärendet befinner sig hos regeringen
Status: Remiss

22/2
2023

Flygplatsutredare vill se dubblerade statliga stöd till flyget

Det geopolitiska läget, ett större beredskapsbehov och ökade medicinska möjligheter gör att staten bör stärka medfinansieringen till den nationella flygplatsinfrastrukturen. Samtidigt går inte alla lyckosamma ur gallringen. ”Det är svåra avvägningar”, säger utredaren Peter Norman.

Läs mer
21/2
2023

Utredare försvarar klimatargument om flyget: Behövs mer vidsynthet

Flygplatsutredaren Peter Norman går fram med ett antal förslag för att stärka flygets omställningsarbete. Enligt den tidigare finansmarknadsministern kan flyget vara det klimatsmartaste kommunikationssättet av alla, även om det är en slutsats som inte dras i utredningen.

Läs mer
20/2
2023
SOU/DS

DS: Statens ansvar för det svenska flygplatssystemet

Utredaren har överlämnat "Statens ansvar för det svenska flygplatssystemet" till infrastrukturdepartementet.

17/2
2023

Medicinska behov motiverar ytterligare stöd till flyget

De statliga stöden till flygplatser behöver fördubblas framöver, enligt flygplatsutredaren Peter Norman. Han anser att insatsen är samhällsekonomisk motiverad, bland annat till följd av ökade medicinska behov.

Läs mer
31/5
2022

Peter Norman blir dubbel flygplatsutredare

Regeringen har en stark tilltro till tidigare M-ministern Peter Normans förmåga att reda ut flygplatsrelaterade frågor. Utöver Arlanda-uppdraget ska Norman nu även utreda statens ansvar för flygplatser.

Läs mer