Fler barn i förskolan för bättre språkutveckling i svenska
Departement: Utbildningsdepartementet
Utskott: Ärendet befinner sig hos regeringen
Status: Proposition

25/10
2022

Moderaters och liberalers övertro på screening av barn

Hos alltför många politiker och även hos en hel del läkare finns en övertro på screening, skriver läkaren Mats Reimer.

Läs mer
17/5
2022

Förslaget om förskolan monterar ned föräldrars möjligheter att välja själv

Många hemmaföräldrar vittnar i dag om kontinuerligt tjat från närstående och förfärade reaktioner när de berättar om sitt val. Det nya förslaget om förskolan gör att familjers möjlighet att välja omsorg efter önskemål och behov monteras ned.

Läs mer
10/3
2022

Partier om regeringens förskoleförslag: ”Dödsstöten för pedagogisk omsorg”

Nu ligger regeringens proposition om en förskola för fler barn på riksdagens bord. Altinget har pratat med några av partierna om förslagen.

Läs mer
8/3
2022
PROPOSITION

Proposition: Förskola för fler barn

Regeringen har överlämnat propositionen till riksdagen.

28/1
2022
LAGRÅDSREMISS

Lagrådsremiss: Förskola för fler barn

Regeringen har överlämnat lagrådsremissen till Lagrådet.

27/1
2022

Förskoleplats ska bli kommunens ansvar

Regeringen vill att kommunen ska vara skyldig att ta kontakt med vårdnadshavare till barn som inte har en plats i förskolan. Dessutom ska kommuner reservera en plats för vissa barn, även om föräldrarna inte har sökt förskoleplats.

Läs mer
9/6
2021

Förskoleutredaren Edholm (L) väljs in i friskolekoncern

Tidigare skolborgarrådet och statliga utredaren Lotta Edholm (L) har valts in i styrelsen för friskolekoncernen Tellusgruppen. Edholm äger dessutom aktier i bolaget.

Läs mer
24/5
2021

Förslagen om obligatorisk förskola stöter på patrull hos kommuner

Utredningens förslag om att delar av förskolan ska bli obligatorisk stöter på patrull hos remissinstanserna. Kommuner vill jobba uppsökande och informera föräldrarna om förskolan istället för att tvinga in barnen. 

Läs mer
21/5
2021
REMISS

Remiss: Fler barn i förskolan – för bättre språkutveckling i svenska (SOU 2020:67)

Sista datum att svara på remissen.

2/12
2020

Replik: Obligatorisk förskola sliter upp barn från fungerande lösning

REPLIK. Lotta Edholm anser att ”barn som behöver förskolan allra mest i rätt hög utsträckning inte finns där”. Men med tanke på alla uppenbara kvalitetsbrister så kan man kontra med: tur är väl det. Det skriver Madeleine Lidman, Hemmaföräldrars nätverk.

Läs mer
27/11
2020
KOMMITTÉDIREKTIV

Utredning: Fler barn i förskolan för bättre språkutveckling i svenska, Dir. 2019:71

Sista datum för utredaren att redovisa uppdraget.

24/11
2020

Utredare: Kommunerna ska öka antalet barn som går i förskolan

DEBATT. Vi måste ge barn de allra bästa förutsättningarna inför skolstarten. Kommunerna bör bli skyldiga att bedriva uppsökande verksamhet riktad till föräldrar som inte vill ha sina barn i förskolan, med målet att öka antalet 3-4-åringar som går i förskolan. Det skriver utredare Lotta Edholm.

Läs mer
24/11
2020

Utredning: Förskoleplikt vid fem år och förstelärarreform

FÖRSKOLA. Utredaren Lotta Edholm föreslår inte obligatorisk språkförskola eftersom det kan strida mot lagen. Istället ges flera andra förslag, som skolplikt vid fem års ålder och en förstelärarreform.

Läs mer
23/11
2020
SOU/DS

SOU: Förskola för alla barn – för bättre språkutveckling i svenska (SOU 2020:67)

Utredaren har överlämnat betänkandet "Förskola för alla barn – för bättre språkutveckling i svenska" till utbildningsdepartementet.

20/10
2020

Expert tveksam till förslag om obligatorisk språkförskola

UTREDNING. Bristen på resurser och kompetens är stor inom förskolan. Därför är man på Nationellt centrum för svenska som andraspråk tveksam till utredningen om att införa obligatorisk språkförskola. I utsatta områden behövs dessutom en viss typ av kompetens. 

Läs mer
14/9
2020

Tidigare skolborgarråd värvas av byrå

Toppolitikern och Stockholms tidigare skolborgarråd Lotta Edholm (L) blir ny medarbetare hos byrån TeneliusHolm.  

Läs mer
14/9
2020

Tidigare skolborgarråd värvas av byrå

Toppolitikern och Stockholms tidigare skolborgarråd Lotta Edholm (L) blir ny medarbetare hos byrån TeneliusHolm.  

Läs mer
24/10
2019
KOMMITTÉDIREKTIV

Kommittédirektiv: Fler barn i förskolan för bättre språkutveckling i svenska

Regeringen har tillsatt en utredning.