Genomförande av elmarknadsdirektivet när det gäller leverans av el och aggregering
Departement: Infrastrukturdepartementet, Klimat- och näringslivsdepartementet, Landsbygdsoch infrastrukturdepartementet
Utskott: Ärendet befinner sig hos regeringen
Status: Lagrådsremiss

17/1
2023

Regeringen måste skydda elmarknadens nya aggregatorer

När ett nytt system med så kallade aggregeringstjänster införs kan elkrisen avvärjas. Men regeringen måste agera för att hindra ett regleringsmisslyckande. Det skriver Tanmoy Bari, vd digitala elbolaget Greenely.

Läs mer
28/11
2022
LAGRÅDSREMISS

Lagrådsremiss: Genomförande av elmarknadsdirektivet när det gäller leverans av el och aggregering

Regeringen har överlämnat lagrådsremissen till Lagrådet.

6/4
2021
REMISS

Remiss: Energimarknadsinspektionens rapport Oberoende aggregatorer Förslag till nya regler för att genomföra elmarknadsdirektivet

Sista datum att svara på remissen.