Ökad internationalisering av universitet och högskolor
Departement: Utbildningsdepartementet
Utskott: Socialförsäkringsutskottet, Utbildningsutskottet
Status: Beslut

10/12
2021

Mälardalens högskola blir universitet i januari

Nu står det klart att Mälardalens högskola blir Mälardalens universitet från och med den 1 januari 2022. Beslutet fattades av regeringen under torsdagen. 

Läs mer
28/9
2021

Skandal att regeringen skickar forskarutbildade ut ur landet

Förändringarna i utlänningslagen kan komma att innebära en massiv forskarflykt från Sverige av aldrig tidigare skådat slag. Det skriver Mats Ericson, Sveriges universitetslärare och forskare (SULF).

Läs mer
7/9
2021

L: Så förbättrar vi den högre utbildningen

Sverige behöver bli bättre på att värdera högre utbildning, det är avgörande för samhällets tillväxt och utveckling. Vi har flera förslag till högskoleminister Matilda Ernkrans (S), skriver Maria Nilsson, Liberalernas högskole- och forskningspolitiska talesperson.

Läs mer
21/4
2021
BESLUT

Beslut: Forskning, frihet, framtid – kunskap och innovation för Sverige

Riksdagen har fattat beslut i ärendet.

30/3
2021

Oppositionen om Ernkrans förslag: ”Besviken på socialdemokratin”

Snart ska utbildningsutskottet ta ställning till den forskningsproposition som regeringen presenterade i december. Bland oppositionspartiernas synpunkter på förslaget råder det starka skiljaktigheter. 

Läs mer
11/3
2021

Rektor kritisk till Ernkrans forskningsförslag: “Ständigt pågående avdrag”

FÖRSLAG. Erik Renström, rektor för Lunds universitet menar att det finns flera brister i regeringens forskningsproposition. “Jag får prata vidare med Erik Renström om vad det är han syftar på” säger Matilda Ernkrans (S).

Läs mer
17/12
2020
PROPOSITION

Proposition: Forskning, frihet, framtid – kunskap och innovation för Sverige

Regeringen har överlämnat propositionen till riksdagen.

27/11
2019
BESLUT

Beslut: Nya regler om uppehållstillstånd för forskning och studier inom högre utbildning

Riksdagen har fattat beslut i ärendet.

21/11
2019
UTSKOTTSBETÄNKANDE

Betänkande: Nya regler om uppehållstillstånd för forskning och studier inom högre utbildning

Socialförsäkringsutskottet har presenterat sitt förslag till riksdagsbeslut.

8/4
2019
REMISS

Remiss: Ökad attraktionskraft för kunskapsnationen Sverige (SOU 2018:78)

Sista datum att svara på remissen.

1/2
2019
KOMMITTÉDIREKTIV

Utredning: Styrning för starka och ansvarsfulla lärosäten

Sista datum för utredaren att redovisa uppdraget.

31/10
2018
SOU/DS

SOU: Ökad attraktionskraft för kunskapsnationen Sverige (SOU 2018:78)

Utredaren har överlämnat betänkandet "Ökad attraktionskraft för kunskapsnationen Sverige" till utbildningsdepartementet.

7/6
2018
REMISS

Remiss: En strategisk agenda för internationalisering (SOU 2018:3)

Sista datum att svara på remissen. 

31/1
2018
SOU/DS

SOU: En strategisk agenda för internationalisering (SOU 2018:3)

Utredaren har överlämnat betänkandet "En strategisk agenda för internationalisering" till utbildningsdepartementet.

31/1
2018
KOMMITTÉDIREKTIV

Utredning: Ökad internationalisering av universitet och högskolor

Sista datum för utredaren att delredovisa uppdraget.

16/2
2017
KOMMITTÉDIREKTIV

Kommittédirektiv: Ökad internationalisering av universitet och högskolor

Regeringen har tillsatt en utredning.