Avtal om försvarssamarbete med Amerikas förenta stater
Departement: Försvarsdepartementet
Utskott: Ärendet befinner sig hos regeringen
Status: Proposition
Beslut fattas senast: 18-06-2024

18/6
2024
BESLUT

Planerat datum för beslut

8/5
2024
PROPOSITION

Proposition: Avtal om försvarssamarbete med Amerikas förenta stater

Regeringen har överlämnat propositionen till riksdagen.

24/4
2024

Kritiken: Många frågetecken kring försvarsavtalet med USA

Diplomaten Hans Blix anser att det finns fler frågor än svar kring Sveriges försvarsavtal med USA. Pål Wrange, professor i folkrätt, är av liknande uppfattning. ”Det kan mycket väl vara så att det är ett bra avtal, men det är omöjligt att uttala sig om eftersom det är så dåligt belyst i underlaget”.

Läs mer
12/4
2024
LAGRÅDSREMISS

Lagrådsremiss: Avtal om försvarssamarbete med Amerikas förenta stater

Regeringen har överlämnat lagrådsremissen till Lagrådet.

10/4
2024

Är det så odramatiskt att släppa in USA?

Landets myndigheter borde vara på tå när regeringen är i full färd med att lämna bort husnycklarna till främmande makt. Påfallande få har dock särskilt mycket att säga om hur USA ska ges rätt att bygga ett parallellsamhälle samt få fri tillgång till 17 svenska militärbaser. Men det finns undantag.

Läs mer
25/3
2024
REMISS

Remiss: Avtal om försvarssamarbete med Amerikas förenta stater (Ds 2024:2)

Sista datum att svara på remissen.

31/1
2024

Anpassningar för försvarsavtalet med USA ut på remiss

Amerikansk postgång från Sverige, amerikanska arbetsvillkor, undantag för fordon och befrielse från skatter. Försvarsavtalet med USA kräver en rad anpassningar av svensk lag. Nu går förslagen ut på en bred remiss.

Läs mer
25/1
2024
SOU/DS

DS: Avtal om försvarssamarbete med Amerikas förenta stater (DS 2024:2)

Utredaren har överlämnat "Avtal om försvarssamarbete med Amerikas förenta stater" till försvarsdepartementet.