Demokrativillkoren i statlig bidragsgivning
Departement: Kulturdepartementet
Utskott: Kulturutskottet
Status: Utskottsbetänkande

3/5
2024

Här är oppositionens invändningar mot demokrativillkoren

Oppositionen följer upp propositionen om demokrativillkor med tre följdmotioner och ett särskilt yttrande. ”Att enstaka individers felaktiga agerande ska kunna stjälpa verksamheten för tusentals människor tycker vi inte är proportionerligt”, säger Vasiliki Tsouplaki (V).

Läs mer
17/4
2024

Betydande risker även i nya förslaget till demokrativillkor 

Vi välkomnar de ändringar regeringen har gjort i det nya förslaget till demokrativillkor, men vi noterar också nya frågetecken och orosmoment. Vi förväntar oss att regeringen involverar civilsamhället när konsekvenserna av det nya regelverket följs upp. Det skriver Sofia Camnerin, Sveriges kristna råd tillsammans med Hannah Kroksson, Forum och Patrik Schröder, Fremia.

Läs mer
10/4
2024

Reaktionerna: Domstolar kan avgöra demokrativillkorens följder

Först när myndigheter och domstolar implementerar demokrativillkoren kommer man att se vilka konsekvenser förändringarna i regeringens proposition får för civilsamhället. Så kan man sammanfatta ett par av reaktionerna.

Läs mer
3/4
2024

Skärpningar och skyddsnät – så blir demokrativillkoren

I dag onsdag lämnas propositionen om nya demokrativillkor över till riksdagen. ”Vi har tydliggjort att det med ’företrädare’ inte menas deltagare, funktionärer vid enstaka tillfällen eller enskilda medlemmar”, säger socialminister Jakob Forssmed (KD).

Läs mer
22/3
2024

Demokrativillkoren: Proposition efter påsk – frustration hos S

Regeringen planerar att lämna över propositionen om demokrativillkor till riksdagen veckan efter påsk, uppger flera källor för Altinget. Det är fortfarande osäkert om den i så fall hinner behandlas före riksdagens sommaruppehåll.

Läs mer
15/3
2024

Så ser läget ut inför demokrativillkorens deadline

Socialminister Jakob Forssmed (KD) uppger för Altinget att propositionen om demokrativillkor för civilsamhälle och trossamfund kommer ”i närtid”. Och att regeringen inte kommer att skicka någon lagrådsremiss.

Läs mer
17/1
2024

Nytt datum: Då kommer propositionen om demokrativillkor

Regeringens omgjorda proposition om demokrativillkor för civilsamhälle och trossamfund kommer i mars.

Läs mer
22/9
2023

Då kommer propositionen om demokrativillkor – under nytt namn

Den omgjorda propositionen om demokrativillkor för civilsamhälle och trossamfund kommer i december, enligt propositionsförteckningen.

Läs mer
19/4
2023

Socialministern bemöter Tidökritiken: ”Jag är internationalist”

Civilsamhällesminister Jakob Forssmed (KD) vill se en proposition om demokratikriterier någon gång under året. Och han kommenterar kritiken mot Tidöavtalet. ”Regeringen har ett väldigt stort internationellt engagemang”, säger han.

Läs mer
24/3
2023

SST tar höjd för demokrativillkor och ökade kontroller

Myndigheten för stöd till trossamfund (SST) ber regeringen att höja anslaget med sammanlagt 30 miljoner kronor per år för perioden 2024–2026. Förväntade demokrativillkor och möjligheten att bättre kontrollera samfunden är två av skälen de anför.

Läs mer
24/2
2023

S utskottsinitiativ om demokrativillkor gick på pumpen

När Socialdemokraternas utskottsinitiativ bereddes i kulturutskottet under torsdagen fick det bara stöd från MP och C. ”Det beklagar jag, för det är viktigt att vi får demokrativillkor på plats skyndsamt. Regeringens och SD:s svar om att man jobbar för att snabbt få fram ett sådant förslag är inte tillräckligt”, säger Azadeh Rojhan (S).

Läs mer
22/2
2023

S pressar regeringen och SD om demokrativillkoren

En timme före kulturutskottets tisdagssammanträde höll Socialdemokraterna presskonferens och meddelade att de lägger ett utskottsinitiativ om demokrativillkoren. ”Det ska upp till beredning på torsdag och då får partierna positionera sig. Tidöpartierna måste bekänna färg”, säger Lawen Redar.

Läs mer
25/1
2023

Därför är avsaknad av kontroll värre än reviderade demokrativillkor

Avsaknad av kontrollmekanismer är ett betydligt större hot än att demokrativillkoren revideras. Det skriver Naod Habtemichael, liberal skribent och tidigare ordförande Centerstudenter. 

Läs mer
11/11
2022

Bekräftat: Propositionen om demokrativillkor har dragits tillbaka

Under torsdagens regeringssammanträde drogs propositionen om demokrativillkor för tillbaka, har Altinget fått bekräftat. Frågan togs också upp i riksdagens frågestund.

Läs mer
9/11
2022

Nu drar regeringen tillbaka propositionen om demokrativillkor

Under torsdagens regeringssammanträde fattas beslutet att dra tillbaka propositionen om demokrativillkor för civilsamhälle och trossamfund.

Läs mer
19/10
2022

Forssmed (KD) om demokrativillkoren: ”Ska träffa civilsamhället”

Frågan om demokrativillkor för civilsamhälle och trossamfund kommer att ligga i socialminister Jakob Forssmeds ministerportfölj. ”Jag kommer att träffa civilsamhällets företrädare och lyssna på de invändningar som finns”, säger han.

Läs mer
17/10
2022

Besked till Altinget: Propositionen om demokrativillkoren dras tillbaka

Den tillträdande regeringen kommer att dra tillbaka propositionen om demokrativillkor för statligt stöd till trossamfund och civilsamhälle. 

Läs mer
14/10
2022

Demokrativillkoren äventyrar organisationers och trossamfunds ställning

Den proposition om demokrativillkor som nu ligger på riksdagens bord riskerar att leda till orimliga och oproportionerliga inskränkningar för civilsamhällets organisationer och trossamfund i Sverige, skriver företrädare för Fremia, Forum – idéburna organisationer med social inriktning och Sveriges kristna råd.

Läs mer
14/10
2022

Följdmotionerna och oklarheten kring demokrativillkoren för civilsamhället

Bara Centerpartiet, Vänsterpartiet och Miljöpartiet hade inkommit med följdmotioner till propositionen om demokrativillkoren när deadline gick ut. ”Vi har varit måna om att få en tillämpbar lagstiftning på plats, och vi stödjer propositionen till största delen. Vi vill snabbt gå vidare med det här förslaget, inte dra det i långbänk”, säger kulturutskottets ordförande Amanda Lind (MP).

Läs mer
28/9
2022

Då ska kulturutskottet behandla demokrativillkoren

Riksmötets öppnande är nu avklarat, och inför höstens arbete kan man notera datumen för när kulturutskottet ska behandla frågan om demokrativillkoren.

Läs mer
9/9
2022

Politikernas retorik undergräver civilsamhällets organisationer

Civilsamhällets organisationer är naturligtvis inte förskonade från utmaningar, men politikernas överdrivna retorik skapar omotiverad misstro mot den idéburna sektorn. Det skriver Forums ordförande Erika Brundin och Patrik Schröder, samordnare för civilsamhällesfrågor hos Fremia.

Läs mer
26/8
2022

Demokrativillkor, mediestödsutredning och nya lagars förutsebarhet

Kritiken mot de föreslagna demokrativillkoren för civilsamhälle och trossamfund har vissa beröringspunkter med kritiken mot förslagen i mediestödsutredningen. Det handlar bland annat om att nya lagar bör vara proportionerliga och konsekvenserna förutsebara.

Läs mer
24/8
2022

Så säger riksdagspartierna om de föreslagna demokrativillkoren

Det mesta talar för att regeringens proposition kommer att passera riksdagen. Det visar en enkät till partierna som Altinget har gjort.

Läs mer
6/7
2022

Propp om demokrativillkor försenad – statssekreteraren kallar till möte

En försenad proposition. En statssekreterare som bjuder in civilsamhället till möte – och en tidigare statssekreterare som ger sig in i debatten. Demokrativillkoren blir en allt hetare politisk fråga.

Läs mer
6/7
2022

Stoppa statens fortsatta inskränkningar av civilsamhället

Kritiken som ofta riktas mot organisationer som tar emot statliga bidrag för att driva verksamhet lutar sig mot en misstro mot civilsamhället. Vi måste sluta upp bakom det ovärderliga civilsamhälle vi har, skriver Bartosz Stroinski, förbundsordförande och Elsa Valeberg, förbundsordförande respektive vice förbundsordförande, Förbundet Vi Unga.

Läs mer
29/6
2022

Kulturministern ser inte några risker med demokrativillkoren

Om tidsplanen ska hålla så beslutar regeringen om sin proposition angående demokrativillkor för civilsamhället i morgon torsdag. Kulturminister Jeanette Gustafsdotter (S) vill inte kännas vid farhågorna om att de nya reglerna kan innebära några demokratiska risker: ”Man kommer inte att behöva granska alla sina ledare på förhand,” bedyrar hon.

Läs mer
15/6
2022

Regeringens förslag till demokrativillkor undergräver demokratin

Om regeringens förslag går igenom i dess nuvarande form kommer de att begränsa förenings- och yttrandefriheten i Sverige. Vi vänder oss därför med kraft mot de delar av förslaget som ger politiker, beslutsfattare och tjänstepersoner verktygen att i framtiden undergräva det demokratiska utrymmet. Det skriver företrädare för fem stora paraplyorganisationer inom civilsamhället.

Läs mer
10/6
2022

Demokrativillkoren: ”Jag tror inte att civilsamhället riktigt har vaknat”

Regeringens aviserade proposition om demokrativillkor för civilsamhället närmar sig med stormsteg. Men den heta debatten lyser med sin frånvaro. ”Jag tror inte att civilsamhället riktigt har vaknat inför vad som står på spel”, säger Sofia Camnerin, generalsekreterare för Sveriges kristna råd.

Läs mer
18/5
2022

Så ser regeringens skärpta demokratikrav på civilsamhället ut

Förslaget på skärpta demokratikrav innehåller bland annat den omdiskuterade skrivning som gör organisationer och samfund ansvariga för sina medarbetares handlingar. ”Det finns en undantagsparagraf, men huvudregeln är: företräder du en organisation så kan ditt agerande påverka den organisationens bidrag,” säger integrations- och migrationsminister Anders Ygeman (S).

Läs mer
31/3
2022

Redan i dag diskuterar kommunnämnder vad enskilda skriver på Facebook

Det finns skäl till att vi inte överlämnar personuppgifter till myndigheter ocensurerat. Ändå banar en ny statlig utredning väg för att gränsen för statens insyn ska flyttas fram.

Läs mer
30/3
2022

Hur hade fallet Scouterna bedömts med de föreslagna demokratikriterierna?

Ingen kommer undan politiken, inte ens ett civilsamhälle som vill värna sitt oberoende. Politiken gör upp reglerna och kommer aldrig att kunna vara helt neutral i relationen till civilsamhället. Därför borde de kommande demokrativillkoren diskuteras mer.

Läs mer
4/2
2022

Pressade studieförbund tar fram egen demokratiförklaring

Styrelsen för branschorganisationen Studieförbunden har tagit fram en egen demokratiförklaring. Det görs mot bakgrund av debatten, där de känner sig orättvist ifrågasatta.

Läs mer
19/1
2022

M: Ge inte bidrag till organisationer som motarbetar demokratin

Avslöjanden om religiös extremism, antisemitism och hedersförtryck har framkommit i flera organisationer som får stora statliga medel. De har kunnat fortsätta sin verksamhet med offentliga medel trots att det har uppdagats oegentligheter. Nu krävs skärpta demokrativillkor, skriver John Weinerhall (M) och Viktor Wärnick (M).

Läs mer
5/11
2021

MP: Skräckblandad förtjusning att se vad SD:s nästa utspel blir

I en replik försöker SD få det till att det är Miljöpartiet som är en fara för demokratin. Men på den korta tid som har gått sedan vår första debattartikel publicerades, har SD hunnit komma med nya förslag som nedmonterar demokratin. SD måste se sig själva i spegeln – eller är de rädda för vad de ska se? Det frågar MP:s Camilla Hansén i en slutreplik.

Läs mer
9/9
2021

Amanda Lind vill stoppa bidrag till odemokratiska aktörer

Det kommande skärpta demokrativillkoret för bidrag till civilsamhället bedöms öka myndigheternas arbetsbelastning. Regeringen vill därför öka förvaltningsanslaget till MUCF och Myndigheten för stöd till trossamfund (SST). LSU anser att ökningen är ”rimlig”.

Läs mer
7/5
2021

Studieförbunden och det omförhandlade samhällskontraktet

På onsdagen röstade riksdagen ned förslaget om uppföljning av medel till studieförbunden. Men den infekterade debatten som pågår visar att samhällskontraktet med civilsamhället i sig har omförhandlats.

Läs mer
31/10
2019
REMISS

Remiss: Demokrativillkor för bidrag till civilsamhället (SOU 2019:35)

Sista datum att svara på remissen.

20/6
2019
KOMMITTÉDIREKTIV

Utredning: Demokrativillkoren i statlig bidragsgivning, Dir. 2018:19

Sista datum för utredaren att redovisa uppdraget.

17/6
2019
SOU/DS

SOU: Demokrativillkor för bidrag till civilsamhället (SOU 2019:35)

Utredaren har överlämnat betänkandet "Demokrativillkor för bidrag till civilsamhället" till kulturdepartementet.

16/3
2018
KOMMITTÉDIREKTIV

Kommittédirektiv: Demokrativillkoren i statlig bidragsgivning

Regeringen har tillsatt en utredning.