En sammanhållen god och nära vård för barn och unga
Departement: Socialdepartementet
Utskott: Ärendet befinner sig hos regeringen
Status: Sou/ds

23/2
2023

Barn och unga med psykisk funktionsnedsättning tvingas vänta för länge på hjälp 

En ny enkätundersökning från Riksförbundet Attention visar på stora brister i stödet till barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar som autism och adhd. Det skriver Anki Sandberg, Riksförbundet Attention och Sven Bölte, professor i barn- och ungdomspsykiatri, KIND.

Läs mer
27/10
2022

Tidigare skolläkare: ”Ingen i samhället har uppdraget att ge vård till skolbarn”

Den nya skollagen lyfte helt sonika bort skolans uppgift att vara första linjens vård och att vara ett lokalt folkhälsoinstitut. Nu har ingen det uppdraget, skriver Sophie Ekman Wretlind, skolöverläkare emerita och medicine hedersdoktor Karolinska institutet.

Läs mer
22/2
2022

Barncancerfonden vill se mindre snack och mer action från regeringen

Hälften av föräldrarna och vårdnadshavarna till barn som drabbas av cancer anser att skolan inte anpassar undervisningen under cancerbehandlingen. En ny undersökning från Barncancerfonden visar att bristerna i samverkan mellan vård och skola är uppenbara. Det är inte värdigt svensk skola och vård 2022, skriver Thorbjörn Larsson.

Läs mer
15/1
2022
REMISS

Remiss: Uppföljning av primärvård och omställningen till en mer nära vård, deluppdrag I – Nationell insamling av registeruppgifter från primärvården

Sista datum att svara på remissen.

15/11
2021
REMISS

Remiss: Börja med barnen! Följa upp hälsa och dela information för en god och nära vård (SOU 2021:78)

Sista datum att svara på remissen.

7/10
2021
SOU/DS

SOU: Börja med barnen! Följa upp hälsa och dela information för en god och nära vård (SOU 2021:78)

Utredaren har överlämnat betänkandet "Börja med barnen! Följa upp hälsa och dela information för en god och nära vård" till socialdepartementet.

7/10
2021

Utredare: ”I dag måste barn vara sjuka för att synas”

Integrera hälsodata från elevhälsan och ungdomsmottagningarna i ett hälsodataregister så att barns och ungas hälsa kan följas upp, inte bara deras sjukdom och diagnoser. Det föreslår utredningen En sammanhållen god och nära vård för barn och unga som överlämnades till statssekreterare Maja Fjaestad (S).

Läs mer
3/10
2021
REMISS

Remiss: , Börja med barnen! En sammanhållen god och nära vård för barn och unga (SOU 2021:34)

Sista datum att svara på remissen.

1/10
2021
KOMMITTÉDIREKTIV

Utredning: En sammanhållen god och nära vård för barn och unga, Dir. 2019:93

Sista datum för utredaren att slutredovisa uppdraget.

31/8
2021

Tuutma: Adhd-utredningar ska gå via elevhälsan – inte vårdcentralerna

Vårdcentralerna mäktar inte med ett utredningsuppdrag för barn med adhd och autism, menar Marina Tuutma, Distriktsläkarföreningen. Men Riksförbundet Attention tycker att förslaget är bra – förutsatt att specialkompetens och finansiering är på plats.

Läs mer
6/7
2021

Miljonsudd ska korta regionernas Bup-köer

Regeringen och SKR har kommit överens om ytterligare 1,48 miljarder som ska korta vårdköerna, varav 190 miljoner går till Bup. Utredningen God och nära vård för barn och unga föreslår även ett nationellt hälsovårdsprogram som kan bidra till att korta Bup-köerna.

Läs mer
6/5
2021

Utredning föreslår fast vårdkontakt till alla barn

Fast vårdkontakt tillsammans med ett nationellt hälsovårdsprogram ska främja barn och ungas hälsa, föreslår en ny utredning. Dessutom föreslås vissa ändringar i lagen.

Läs mer
5/5
2021

Förslag: Skolans vårdgivaransvar ska bli tydligare

En ny utredning slår fast att elevhälsan ska vara kvar inom skolan och inte flyttas till vården. Men däremot ska huvudmännens ansvar bli tydligare.

Läs mer
4/5
2021

Ny utredning om barn: Socialtjänst och vård ska samarbeta bättre

Nu ska kommuner och regioner ta ett större ansvar för barn och ungas hälsa, föreslår Peter Almgren i sin utredning. Socialtjänsten och vården måste också bli bättre på att samarbeta.

Läs mer
4/5
2021
SOU/DS

SOU: Börja med barnen! Sammanhållen god och nära vård för barn och unga (SOU 2021:34)

Utredaren har överlämnat betänkandet "Börja med barnen! Sammanhållen god och nära vård för barn och unga" till socialdepartementet.

5/12
2019

Utredning ska minska rörig vård för barn och unga

BARNHÄLSOVÅRD. Regeringens nytillsatta utredning ska göra vården för barn och unga mer sammanhållen. Journalsystemet måste förbättras och informationsglappet mellan huvudmännen måste minska, säger utredaren Peter Almgren.

Läs mer
2/12
2019
KOMMITTÉDIREKTIV

Kommittédirektiv: En sammanhållen god och nära vård för barn och unga

Regeringen har tillsatt en utredning.