Ett stärkt barnrättsperspektiv i skyddat boende
Departement: Socialdepartementet
Utskott: Socialutskottet
Status: Beslut

23/2
2024

Unizon: Fler kvinnor måste få tillgång till skyddat boende

Fler kvinnor och barn måste beviljas placeringar på skyddat boende. Men då krävs en placeringspeng där staten går in och betalar hälften av kostnaden. Det skriver Olga Persson och Rebecka Andersson, Unizon.

Läs mer
15/2
2024
BESLUT

Beslut: Stärkta rättigheter för barn och vuxna i skyddat boende

Riksdagen har fattat beslut i ärendet.

13/2
2024

Rösta för förslaget om stärkta rättigheter, riksdagen

Den 15 februari 2024 röstar riksdagen för att stärka våldsutsatta barns och vuxnas rättigheter i skyddat boende. Ett förslag som verkligen behövs – om det nu går igenom. Det skriver företrädare ur civilsamhället.

Läs mer
31/10
2023
PROPOSITION

Proposition: Stärkta rättigheter för barn och vuxna i skyddat boende

Regeringen har överlämnat propositionen till riksdagen.

18/1
2023

Kvinnojourer oroade över tillståndsplikt

Förslaget att införa tillståndsplikt för kvinnojourer delar remissinstanserna. Ett hot mot hela rörelsen, anser vissa, medan andra ser möjlighet till ökad kvalitet.

Läs mer
31/8
2022
SOU/DS

DS: Utkastet till lagrådsremiss: Ett fönster av möjligheter – stärkta rättigheter för barn och vuxna i skyddat boende

Utredaren har överlämnat "Utkastet till lagrådsremiss: Ett fönster av möjligheter – stärkta rättigheter för barn och vuxna i skyddat boende" till socialdepartementet.

15/9
2021

Så ger vi bättre stöd till dem som flyr från våld i hemmet

Om kommunens investerade medel i skyddade boenden satsades på långsiktiga utvecklingssamarbeten med idéburna aktörer, så skulle våldsutsatta få ett bättre stöd. Det skriver representanter för Centerkvinnorna Linköping City.

Läs mer
30/8
2021

Sjösätt viktiga beslut för att skydda våldsutsatta vuxna och barn

Vårens brutala mord på våldsutsatta kvinnor har lett till åtgärder – men fortfarande saknas ett helhetsperspektiv där olika aktörer samordnar sig för individens skydd och trygghet. Vi efterlyser också fler insatser för att skydda och trygga barnen, skriver Sveriges stadsmissioner.

Läs mer
13/11
2020
REMISS

Remiss: Stärkt barnrättsperspektiv för barn i skyddat boende – förslag till bestämmelser rörande bl.a. omedelbar placering, sekretess och skolgång (Ds 2020:16)

Sista datum att svara på remissen.

1/7
2020
SOU/DS

DS: Stärkt barnrättsperspektiv för barn i skyddat boende – förslag till bestämmelser rörande bl.a. omedelbar placering, sekretess och skolgång (DS 2020:16)

Utredaren har överlämnat "Stärkt barnrättsperspektiv för barn i skyddat boende – förslag till bestämmelser rörande bl.a. omedelbar placering, sekretess och skolgång" till socialdepartementet.

15/1
2018
SOU/DS

SOU: Ett fönster av möjligheter – stärkt barnrättsperspektiv för barn i skyddat boende (SOU 2017:112)

Utredaren har överlämnat betänkandet "Ett fönster av möjligheter – stärkt barnrättsperspektiv för barn i skyddat boende" till socialdepartementet.

31/12
2017
KOMMITTÉDIREKTIV

Utredning: Ett stärkt barnrättsperspektiv i skyddat boende

Sista datum för utredaren att redovisa uppdraget.

25/11
2016
KOMMITTÉDIREKTIV

Kommittédirektiv: Ett stärkt barnrättsperspektiv i skyddat boende

Regeringen har tillsatt en utredning.