Ett system för granskning av utländska direktinvesteringar inom skyddsvärda områden
Departement: Justitiedepartementet
Utskott: Utrikesutskottet
Status: Sou/ds

17/3
2023

Utländska investeringar som skadar landet ska kunna stoppas

Arbetet med att införa en stoppregel för utländska investeringar som innebär en risk för Sveriges säkerhet har pågått i flera år. Nu går regeringen och justitieminister Gunnar Strömmer (M) vidare med förslagen i den utredning som företrädaren Morgan Johansson (S) tillsatte år 2019.

Läs mer
27/5
2022

Ministern om granskning av utländska investeringar: Proposition kommer

Regeringen kommer att gå vidare med förslagen i utredningen om granskning av utländska direktinvesteringar inom skyddsvärda områden, enligt justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S). Men han lämnar inget besked om när en proposition kan landa på riksdagens bord.

Läs mer
22/2
2022
REMISS

Remiss: Granskning av utländska direktinvesteringar (SOU 2021:87)

Sista datum att svara på remissen.

26/11
2021

Svår balansgång när Kina vill investera i Sverige

Att hitta den rätta balansen mellan säkerhet och ekonomiska aspekter är viktigt för både näringslivet och staten när det gäller utländska direktinvesteringar – inte minst när det gäller Kina. Det skriver Anna Lundborg Regnér, Utrikespolitiska institutets Europaprogram.

Läs mer
2/11
2021
SOU/DS

SOU: Granskning av utländska direktinvesteringar (SOU 2021:87)

Utredaren har överlämnat betänkandet "Granskning av utländska direktinvesteringar" till justitiedepartementet.

2/11
2021
KOMMITTÉDIREKTIV

Utredning: Ett system för granskning av utländska direktinvesteringar inom skyddsvärda områden, Dir. 2019:50

Sista datum för utredaren att redovisa uppdraget.

16/10
2020

UI: Näringslivet dras in i internationell maktkamp

DEBATT. Genom granskning av utländska direktinvesteringar dras näringslivet in i en internationell maktkamp. För den som vill kunna producera och sälja på alla världens marknader lär de kommande åren bjuda på en svår företagsdiplomatisk balansakt, skriver Björn Fägersten och Anna Lundborg Regnér, Utrikespolitiska institutet.

Läs mer
4/9
2020

Damberg får grönt ljus för nya säkerhetslagen

SKYDD. Lagförslaget ska skydda känslig verksamhet och kunna stoppa försäljning till utländska aktörer om det hotar Sveriges säkerhet. Den ställer också större krav på verksamheterna i branscherna.

Läs mer
7/7
2020
PROPOSITION

Proposition: Kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om utländska direktinvesteringar

Regeringen har överlämnat propositionen till riksdagen.

12/6
2020

Ny lag på gång som kan förbjuda utländska direktinvesteringar

UPPDRAG. Myndigheter ska kartlägga branscher och egenskaper hos investerare som kan hota Sveriges säkerhet om de gör investeringar i Sverige. Utöver det förbereder justitiedepartementet en ny lag som kan förbjuda vissa investeringar i Sverige.

Läs mer
8/6
2020
LAGRÅDSREMISS

Lagrådsremiss: Kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om utländska direktinvesteringar

Regeringen har överlämnat lagrådsremissen till Lagrådet.

4/6
2020
UTSKOTTSBETÄNKANDE

Betänkande: Granskning av utländska direktinvesteringar

Utrikesutskottet har presenterat sitt förslag till riksdagsbeslut.

11/5
2020
REMISS

Remiss: Kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om utländska direktinvesteringar (SOU 2020:11)

Sista datum att svara på remissen.

6/3
2020
SOU/DS

SOU: Kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om utländska direktinvesteringar (SOU 2020:11)

Utredaren har överlämnat betänkandet "Kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om utländska direktinvesteringar" till justitiedepartementet.

22/8
2019
KOMMITTÉDIREKTIV

Kommittédirektiv: Ett system för granskning av utländska direktinvesteringar inom skyddsvärda områden

Regeringen har tillsatt en utredning.