Ett tandvårdssystem för jämlik tandhälsa
Departement: Socialdepartementet
Utskott: Ärendet befinner sig hos regeringen
Status: Sou/ds

9/3
2023

Patienterna drabbas när tandläkare drunknar i pappersarbete

Alltmer av tandläkarnas och tandhygienisternas arbetstid går åt till administration i stället för att utföra tandvård. Det skriver Lars Olsson, näringspolitisk chef Privattandläkarna.

Läs mer
9/11
2021

Låt barn och unga välja privata tandläkare

Den snedvridna konkurrensen mellan Folktandvården och privata tandläkare leder till att privata vårdgivare avstår från att bedriva barn- och ungdomstandvård. De stora förlorarna är patienterna. Det skriver Merit Lindberg och Lars Olsson, Privattandläkarna.

Läs mer
1/9
2021
REMISS

Remiss: När behovet får styra – ett tandvårdssystem för en mer jämlik tandhälsa (SOU 2021:8)

Sista datum att svara på remissen.

11/3
2021

"Tandhälsa är i högsta grad en fråga om klass"

DEBATT. Förslagen i utredningen om ett jämlikt tandvårdssystem är tyvärr otillräckliga om vi ska lyckas sluta de klassklyftor som gör sig synliga på människors leenden. Vi vill se mer omfattande förslag där tandvården görs avgiftsfri för alla, skriver S-studenter.

Läs mer
2/3
2021

Utredning föreslår billigare tandvård

TANDHÄLSA. Tandvården ska bli billigare och den som har störst behov ska få mest stöd. Det föreslår särskild utredare Veronica Palm i en utredning om ett reformerat och mer jämlikt tandvårdssystem. 

Läs mer
1/3
2021
SOU/DS

SOU: När behovet får styra – ett tandvårdssystem för en mer jämlik tandhälsa (SOU 2021:8)

Utredaren har överlämnat betänkandet "När behovet får styra – ett tandvårdssystem för en mer jämlik tandhälsa" till socialdepartementet.

6/11
2020
KOMMITTÉDIREKTIV

Utredning: Ett tandvårdssystem för jämlik tandhälsa, Dir 2018:16

Sista datum för utredaren att redovisa uppdraget.

16/1
2020

Ekonomiskt stöd för tandvård når inte ut

TANDHÄLSA. Det bristande samarbetet mellan tandvård, vård och kommuner som leder till att sjuka patienter blir utan ekonomiskt stöd ska utredas. Systemen måste integreras, enligt Privattandläkarna, medan Parkinsonförbundet vill se bättre patientinformation.

Läs mer
8/3
2018
KOMMITTÉDIREKTIV

Kommittédirektiv: Ett tandvårdssystem för jämlik tandhälsa

Regeringen har tillsatt en utredning.