Förslag om nya energipolitiska mål
Departement: Klimatoch näringslivsdepartementet
Utskott: Ärendet befinner sig hos regeringen
Status: Remiss

15/2
2024

Intresseorganisation: För tidigt att överge energieffektiviseringsmål

Energieffektiviseringsföretagens vd anser att uppmaningarna om att slopa EU:s mål till 2030 på grund av nyindustrialisering och elektrifiering är förhastade. ”För då får vi inte ut all energieffektivisering som finns. Och det gör insatsen dyrare”, säger Lotta Bångens.

Läs mer
1/2
2024

Uppmaningen: Riv upp både Sveriges och EU:s energieffektiviseringsmål

Energieffektiviseringsarbetet ses över i flera sammanhang just nu. Regeringens aviserade översyn av det befintliga nationella målet välkomnas av flera remissinstanser. Samtidigt trycker andra på för att EU-målen ändå ska leda till att en ordentlig hemläxa behöver ta vid.

Läs mer
31/1
2024
REMISS

Remiss: Förslag om nya energipolitiska mål (Promemoria)

Sista datum att svara på remissen.

21/12
2023

Regeringen vill se över effektiviseringsmål – men oppositionen vill se riktning och styrmedel

Genom att förändra det befintliga energieffektiviseringsmålet, och samtidigt lägga till ett leveranssäkerhetsmål och planeringsmål, vill Tidöpartierna lägga grunden för ”ett elsystem i världsklass.” Men från oppositionen ställer representanter sig frågande till vad skrivningarna betyder i praktiken.

Läs mer
19/12
2023
SOU/DS

DS: Förslag om nya energipolitiska mål

Utredaren har överlämnat "Förslag om nya energipolitiska mål" till klimat- och näringslivsdepartementet.