Förslag till förordning om bidrag för energieffektivisering i småhus
Departement: Klimat- och näringslivsdepartementet
Utskott: Ärendet befinner sig hos regeringen
Status: Remiss

16/4
2024

Regeringens miss stoppade stöd för energieffektivisering

Ett missat beslut från regeringen har gjort att stöd för energieffektivisering inte har kunnat beviljas för 2025. Med vårändringsbudgeten på plats kan missen nu redas ut. 

Läs mer
2/4
2024

250 miljoner till energieffektivisering brann inne förra året

Över 80 procent av de avsatta pengarna för stöd till energieffektivisering i småhus användes inte upp förra året. Hälften av de som sökt har fått avslag och Länsstyrelsen som administrerar stödet har efterlyst tydligare riktlinjer från regeringen, utan att få gehör. 

Läs mer
7/3
2024

Stöd till energieffektivisering i limbo inför nästa år

Ett uteblivet regeringsbeslut gör att stödet till energieffektivisering för småhus just nu inte kan beviljas för 2025. Boverket uppmanar regeringen att omgående fatta besluten som behövs. Hos regeringen är det locket på. 

Läs mer
10/8
2023

Efter Boverkets kritik – regeringen har ändrat i stödet till småhus

Efter Boverkets varningssignaler om att stödet för energieffektivisering i småhus skulle bli alltför komplicerat backade regeringen och ändrade i förslaget. Nu har 2 800 hus kunnat söka stödet. 

Läs mer
25/5
2023

För snabbt, krångligt och ingen klimatnytta – energieffektivisering i småhus får kritik

Flera tunga remissinstanser vill se förändringar i regeringens förslag på stöd till energieffektiviseringsåtgärder i småhus. Boverket menar att förslaget måste bli betydligt enklare och Konjunkturinstitutet menar att stöden riskerar att gå till åtgärder som ändå gjorts. 

Läs mer
8/5
2023
REMISS

Remiss: Förslag till förordning om bidrag för energieffektivisering i småhus

Sista datum att svara på remissen.

11/4
2023

Så kan Sverige effektivisera sig ur elkrisen  

För att bromsa klimatförändringarna och komma till rätta med elkrisen behöver regeringens kommande klimathandlingsplan ha varaktig energieffektivisering i fokus, skriver Veronica Koutny Sochman, vd Swedisol. 

Läs mer
29/3
2023

Villaägarna: ”Riksbankens politik har skapat inflationen”

Riksbanken har drivit en för expansiv penningpolitik som nu får konsekvenser för hushållen. Det anser Villaägarnas chefsekonom Håkan Larsson som trycker på för slopat amorteringskrav.

Läs mer
14/3
2023

EU sätter nytt mål för minskad energiförbrukning: "Viktigt för att bli av med rysk gas"

Fram till år 2030 ska EU-länderna minska energiförbrukningen med 11,7 procent. Att klara det är avgörande för att medlemsländerna ska bli fria från rysk gas och nå klimatmålen, enligt parlamentets chefsförhandlare Niels Fuglsang (S). För Sveriges del väntar nu en ordentlig hemläxa.

Läs mer
14/3
2023

Stödet till energieffektivisering blir retroaktivt från november

Stödet till småhusägare för investeringar som ska minska energianvändningen kommer att uppgå till 60 000 kronor per hus och blir retroaktivt från november förra året. Det framgår i det förslag på utformning som regeringen nu lägger fram. 

Läs mer
8/3
2023
SOU/DS

DS: Förslag till förordning om bidrag till energieffektivisering i småhus

Utredaren har överlämnat "Förslag till förordning om bidrag till energieffektivisering i småhus" till klimat- och näringslivsdepartementet.

17/1
2023

Skärp energikraven i byggreglerna

Nu behövs genomtänkta och varaktiga styrmedel för att öka energieffektiviteten inom byggbranschen. Det skriver ett antal aktörer inom bebyggelsesektorn.

Läs mer
8/11
2022

Regeringen inför investeringsstöd till energieffektiviseringar

Regeringen avsätter 397 miljoner kronor i ett stöd för energieffektiviseringar till småhus i budgeten för 2023, en åtgärd som kan bidra när byggandet bromsar in, menar Byggföretagen. Men Fastighetsägarna saknar motsvarande stöd till flerbostadshus och Villaägarna hade gärna sett en annan utformning. 

Läs mer