Försöksverksamhet med vissa godstransporter
Departement: Landsbygdsoch infrastrukturdepartementet
Utskott: Ärendet befinner sig hos regeringen
Status: Remiss

30/5
2024
REMISS

Remiss: Transportstyrelsens redovisning av regeringsuppdrag om försöksverksamhet med vissa godstransporter

Sista datum att svara på remissen.

15/5
2024

Tillåt B-körkort att köra tyngre – för omställningens skull

Transportsektorns klimatpåverkan ökar nu mycket kraftigt i Sverige, vilket hotar vårt nationella 2030-mål och riskerar leda till att vi måste betala dryga böter till EU. En påskyndad omställning till el- och biogasdrift behövs, men försvåras av bristande incitament och otidsenliga regelverk. Det skriver tre företrädare för transport- och åkeribranschen.

Läs mer