Hälso- och sjukvårdens beredskap och förmåga inför och vid allvarliga händelser i fredstid och höjd beredskap
Departement: Socialdepartementet
Utskott: Ärendet befinner sig hos regeringen
Status: Lagrådsremiss

20/4
2023

Lif: Riksdagsbeslut kan leda till minskad läkemedelstillgång

Riksdagens beslut om lagerhållningskrav på apotek och sanktionsavgifter för företag underlättar arbetet mot restnoteringar, enligt Läkemedelsverket. Men branschen varnar för risk på minskad läkemedelstillgång.

Läs mer
15/2
2023

Regeringen vill ha statligt säkerhetslager för sjukvårdsutrustning

UPPDATERAD: Socialstyrelsen kommer att få i uppdrag att köpa in sjukvårdsutrustning för traumavård för ett statligt säkerhetslager. Det beslutet togs på torsdagens regeringssammanträde.

Läs mer
24/1
2023

Böter ska förhindra läkemedelsbrist

Sanktionsavgifter och krav på lagerhållning ska minska risken för läkemedelsbrist. Förslagen kommer från den förra regeringen, men har nu lämnats till riksdagen.

Läs mer
15/9
2022

Lagrådet föreslår mindre justeringar av lagändringar för vårdens beredskap

Regeringen vill säkerställa läkemedels tillgänglighet, även i kris och krig, genom förtydliganden i lagstiftningen. Nu har Lagrådet yttrat sig.

Läs mer
30/6
2022

Lagförslag och fem nya myndighetsuppdrag ska stärka sjukvårdens krisberedskap

Egenberedskap, skyddade utrymmen, blodregister och länsstyrelsernas roll. Regeringen presenterade under onsdagsmorgonen en lagrådsremiss och fem nya myndighetsuppdrag för att stärka hälso- och sjukvårdens beredskap.

Läs mer
17/5
2022

Svensk sjukvård ska öva upp sin beredskap inför krig

Socialstyrelsen ska starta ett nationellt arbete där hälso- och sjukvården återkommande ska göra kris- och krigsberedskapsövningar. ”Problemet är att de som behöver träna på krisberedskap är samma personer som behövs i den dagliga vården för att ta hand om svårt sjuka personer” säger professor Lars Sandman, Prioriteringscentrum.

Läs mer
28/2
2022
KOMMITTÉDIREKTIV

Utredning: Hälso- och sjukvårdens beredskap och förmåga inför och vid allvarliga händelser i fredstid och höjd beredskap, Dir. 2018:77

Sista datum för utredaren att slutredovisa uppdraget.

24/2
2022

Utredning föreslår hjälpsystem mellan regionerna vid kris eller krig

Under onsdagen presenterade särskild utredare Åsa Kullgren det sista delbetänkandet i utredningen om hälso- och sjukvårdens beredskap vid kris och krig. Utredningen föreslår system för att regionerna ska kunna upprätthålla viktig vård trots stora störningar som kan uppstå i kris och krig.

Läs mer
2/9
2021

Röda korset: Låt civilsamhället bidra mer i kris

Civilsamhället har stort förtroende bland grupper som kan vara svåra att nå i tider av kris. Ändå osynliggörs det som krisaktör när det gäller planering och förberedelser, skriver Martin Ärnlöv, generalsekreterare för Röda korset.

Läs mer
25/8
2021

Regeringen vill kartlägga krisberedskapen inom socialtjänst och omsorg

Nu ska Socialstyrelsen kartlägga hur det står till med krisberedskapen i kommunernas socialtjänst och hälso- och sjukvård. Det kommer även att komma förslag på hur kommunerna ska utveckla beredskapen framåt.

Läs mer
24/8
2021

Förslag om beredskapsapotek får kritik: ”Oflexibelt”

Utredningen om försörjningsberedskap för hälso- och sjukvården föreslår att det införs 600–700 beredskapsapotek som ska skötas av statliga Apoteket AB. Men flera branschorganisationer är kritiska. Konkurrensverket varnar för bristande konkurrens och saknar förslag om e-handel.

Läs mer
1/4
2021

Vårdutredarens plan för kris och krig: Statliga lager och beredskapsapotek

Statliga krislager för sjukvårdsprodukter, tillverkningsberedskap för läkemedel samt ett nätverk av beredskapsapotek. Så vill utredaren Åsa Kullgren stärka hälso- och sjukvårdens försörjning i kris och krig.

Läs mer
11/9
2020

Debatt: Regeringen skjuter problemen framför sig

DEBATT. Genom ett beredskapslager av fryst blodplasma skulle Sverige kunna ligga i framkant för att hantera en eventuell andra våg av corona. Hallengren (S) svarar som vanligt att saker och ting ska utredas. Handlingskraft saknas, skriver Alexandra Anstrell (M).

Läs mer
27/8
2020

Beredskaps-utredare Kullgren ska ta höjd för längre kriser

VÅRDBEREDSKAP. Regeringen uppmanar beredskapsutredaren Åsa Kullgren att skifta tidsperspektiv. Tre månaders förmåga för hälso- och sjukvården att hantera kriser är för lite. Även behovet av särskilda beredskapsapotek ska ses över.

Läs mer
20/5
2020

Fler hushåll ska förberedas för kärnkraftsolycka

STRÅLSKYDD. Långt fler hushåll än i dag ska utrustas med jodtabletter och varningssystem för att vara förberedda inför en kärnkraftsolycka. Strålsäkerhetsmyndigheten får i uppdrag att upphandla jodtabletterna, trots att myndigheten vill att en vårdmyndighet tar hand om det.

Läs mer
7/4
2020

Utredare: Regionerna har för tunna beredskapslager

LAGERHÅLLNING. I delbetänkandet från Utredning om hälso- och sjukvårdens beredskap föreslås att regionernas lagerhållning av läkemedel och sjukvårdsmateriel måste bli bättre, och att beslutskedjor i kris och krig behöver blir tydligare.

Läs mer
7/4
2020

Utredare: Regionerna har för tunna beredskapslager

LAGERHÅLLNING. I delbetänkandet från Utredning om hälso- och sjukvårdens beredskap föreslås att regionernas lagerhållning av läkemedel och sjukvårdsmateriel måste bli bättre, och att  beslutskedjor i kris och krig behöver blir tydligare.

Läs mer
17/3
2020

Socialstyrelsens gd: "Vi är inte tagna på sängen"

INTERVJU. Trots att landets vårdplatser är för få, att samhällskommunikationen är massiv och att skyddsutrustningen sinar i coronasmittans spår, är Socialstyrelsens gd Olivia Wigzell vid gott mod. Hennes myndighet är beredd på det mesta år 2020.

Läs mer
17/3
2020

Socialstyrelsens gd: “Vi är inte tagna på sängen” 

INTERVJU. Trots att landets vårdplatser är för få, att samhällskommunikationen är massiv och att skyddsutrustningen sinar i coronasmittans spår, är Socialstyrelsens gd Olivia Wigzell vid gott mod. Hennes myndighet är beredd på det mesta år 2020. 

Läs mer
13/3
2020

Coronapersonal: Pensionärer och studenter kan vara personalresurs – som i Danmark

ARBETSKRAFT. Danska fackförbund har uppmanats att aktivera pensionerad vårdpersonal och studenter som personalresurs. Men i Sverige arbetar redan många pensionerade sjuksköterskor sedan tidigare på grund av personalbrist, enligt Sineva Ribeiro, Vårdförbundets ordförande.

Läs mer
12/3
2020

Vårdförbundet: Vårdpersonal i frontlinjen måste skyddas bättre

CORONAVIRUS. Vårdpersonal kan beordras att arbeta trots stor risk för egen och patienters hälsa, enligt Sveriges kommuner och regioner. – Vi kräver kräver att det finns skyddsutrustning till all vårdpersonal, speciellt inom hemsjukvården där den i vissa fall saknas helt, säger Vårdförbundets ordförande Sineva Ribeiro.

Läs mer
25/2
2020

De stöttar myndigheterna om coronaviruset sprids till Sverige

BEREDSKAP. Sveriges rustas med smittskyddsåtgärder och har fem karantänsflyplatser i händelse av ett svenskt coronavirusutbrott. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) samordnar de inblandade myndigheternas kommunikation. 

Läs mer
25/2
2020

Regeringen ger 40 miljoner till länder med svag sjukvård

SMITTSKYDD. Världshälsoorganisationen WHO är orolig för att antalet smittade av coronaviruset ökar i Korea, Iran och Italien. Samtidigt intygar socialminister Lena Hallengren (S) att svensk beredskap är god.

Läs mer
25/2
2020

De stöttar myndigheterna om coronaviruset sprids i Sverige

BEREDSKAP. Sveriges rustas med smittskyddsåtgärder och har fem karantänsflyplatser i händelse av ett svenskt coronavirusutbrott. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) samordnar de inblandade myndigheternas kommunikation.

Läs mer
22/8
2019

Utredare: Vården måste öva mer på katastrofer

KRISBEREDSKAP. I grundutbildningen för läkare och sjuksköterskor finns inga krav på lärosäten att ge katastrofmedicinsk utbildning. Det är en kunskapslucka i regionerna om allvarliga olyckor med många skadade, enligt utredaren Åsa Kullgren.

Läs mer
30/8
2018

Åsa Kullgren ska utreda hälso- och sjukvårdens krisberedskap

Svensk sjukvård måste vara starkt rustad för att kunna möta allvarliga händelser såsom bränder, epidemier, terrorist attacker och även krig. Därför har regeringen beslutat att Åsa Kullgren ska göra en total översyn av av Sveriges sjukvårdskapacitet. 

Läs mer
30/8
2018

Åsa Kullgren ska utreda hälso- och sjukvårdens krisberedskap

Svensk sjukvård måste vara starkt rustad för att kunna möta allvarliga händelser såsom bränder, epidemier, terrorist attacker och även krig. Därför har regeringen beslutat att Åsa Kullgren ska göra en total översyn av av Sveriges sjukvårdskapacitet. 

Läs mer
13/8
2018
KOMMITTÉDIREKTIV

Kommittédirektiv: Hälso- och sjukvårdens beredskap och förmåga inför och vid allvarliga händelser i fredstid och höjd beredskap

Regeringen har tillsatt en utredning.