Kommunernas ansvar för brottsförebyggande arbete
Departement: Justitiedepartementet
Utskott: Ärendet befinner sig hos regeringen
Status: Lagrådsremiss

6/2
2024

Så gör vi Sverige tryggare, kommuner

Sveriges kommuner har chans att bryta rädslan över brott som breder ut sig i samhället. Det skriver Pontus Lindström, näringspolitisk chef på Säkerhetsföretagen

Läs mer
15/6
2021
KOMMITTÉDIREKTIV

Utredning: Kommunernas ansvar för brottsförebyggande arbete, Dir. 2019:94

Sista datum för utredaren att redovisa uppdraget.

7/5
2021

Stärk kommuners och civilsamhällets brottsförebyggande roll

Många av civilsamhällets organisationer gör ett viktigt brottsförebyggande arbete. Det är viktigt att myndigheter och samarbetsorgan skapas för att stödja dessa så att de kan fortsätta vitalisera vår demokrati, skriver Gudrun Nordborg (V).

Läs mer
12/12
2019

Hon ska utreda kommunernas roll i det brottsförebyggande arbetet

Regeringen har utsett Ann-Sofie Hermansson till utredare av kommunernas ansvar för brottsförebyggande arbete. 

Läs mer
12/12
2019

Hon ska utreda kommunernas roll i det brottsförebyggande arbetet

Regeringen har utsett Ann-Sofie Hermansson till utredare av kommunernas ansvar för brottsförebyggande arbete. 

Läs mer
2/12
2019
KOMMITTÉDIREKTIV

Kommittédirektiv: Kommunernas ansvar för brottsförebyggande arbete

Regeringen har tillsatt en utredning.