Kompletterande åtgärder för att nå negativa utsläpp av växthusgaser
Departement: Miljödepartementet
Utskott: Ärendet befinner sig hos regeringen
Status: Remiss

2/3
2023

Ex-gd blir ordförande i Klimatanpassningsrådet

Åsa-Britt Karlsson, klimatexpert vid tankesmedjan Fores, blir ny ordförande för Klimatanpassningsrådet. Karlsson har en bakgrund som generaldirektör och statssekreterare vid miljödepartementet.

Läs mer
7/2
2023

Skogsstyrelsen försvarar våtmarkssatsningar

I samband med den internationella våtmarksdagen lyftes det fram kritik mot de vetenskapliga underlagen som de nationella insatserna baseras på. Men också mot de administrativa modeller som stöden baseras ut på. Hos Skogsstyrelsen ger experter kritikerna delvis rätt.

Läs mer
22/9
2022

Våtmarkssatsning börjar sakta rulla: ”Vi bygger en fabrik”

Alltmer säkert underlag visar på att restaurerade våtmarker kan vara en av de mest kostnadseffektiva klimatåtgärderna. ”Därutöver finns ju ofta andra nyttor, som exempelvis för biologisk mångfald och vattenkvalitet” säger Hillevi Eriksson, Skogsstyrelsen.

Läs mer
9/9
2021

Regeringen satsar på negativa utsläpp – kritiker vill se mer

Regeringens satsning på negativa utsläpp av växthusgaser, genom ett driftstöd för bio-CCS, får kritik från Centern för att vara för snålt tilltagen. En kritik som aktören Stockholm Exergi instämmer i. ”Kostnadsnivån kan stänga ute stora projekt från att medverka i auktionen.” säger bolagets forskningschef Fabian Levihn.

Läs mer
29/6
2021

Avgörande att politikerna får med alla perspektiv i skogsfrågan

Det är helt avgörande att beslutsfattare och politiker beaktar alla relevanta systemperspektiv i frågan om skogen och dess klimatnytta. Klimatnyttan är dessutom bara en av flera komponenter i ett hållbart skogsbruk, skriver professor Sten B Nilsson.

Läs mer
25/5
2021

Klimatvinstkalkyl i våtmarkssatsning ifrågasätts

Mindre skogsägare i främst sydöstra Sverige är i fokus när Skogsstyrelsen ska fördela 169 miljoner kronorna till att ställa om vanliga skogbruk till sumpskogar. Men inblandade parter är eniga kring att mer forskning kring klimatnyttan också behövs framöver.

Läs mer
30/6
2020

Debatt: Utredning visar att kolsänkor behövs – genomför förslagen fort

DEBATT. Behovet av kolsänkor är omedelbart. Inför snarast de incitament som den statliga utredningen föreslår för att få bio-CCS på plats redan från år 2025, skriver Anders Egelrud, Alexandra Grimfors (M) och Per Langer från Stockholm exergi.

Läs mer
2/6
2020

Torftigt mottagande av effektivaste klimatåtgärden

KLIMAT. Förslaget att lägga stora ytor torvmarker under vatten som en klimatåtgärd stöter på patrull bland remissinstanserna. Men i övrigt får utredaren Åsa-Britt Karlssons 52 förslag på kompletterande klimatåtgärder många tummar upp.

Läs mer
20/5
2020
REMISS

Remiss: Vägen till en klimatpositiv framtid (SOU 2020:4)

Sista datum att svara på remissen.

19/3
2020

Debatt: Sverige behöver ett klimatmål för skogen

DEBATT. Möjligheterna att lagra koldioxid i skogen är enorma och går att utnyttja utan att behöva minska virkesuttaget. En första åtgärd borde vara att komplettera det klimatpolitiska ramverket med ett mål även för inlagringen av kol, skriver Magnus Nilsson, miljökonsult och forskare.

Läs mer
31/1
2020
KOMMITTÉDIREKTIV

Utredning: Kompletterande åtgärder för att nå negativa utsläpp av växthusgaser, Dir. 2018:70

Sista datum för utredaren att redovisa uppdraget.

30/1
2020

Utredning skippar snabbaste vägen till negativa utsläpp

UTREDNING. Från både skogs- och miljöintressen kommer irriterade reaktioner över att skogen inte får en större roll bland förslagen i den klimatpolitiska vägvalsutredningen. Utredningen räknar inte heller hem en förväntad ökning av nettoupptaget i skog i sin kalkyl.

Läs mer
29/1
2020
SOU/DS

SOU: Vägen till en klimatpositiv framtid (SOU 2020:4)

Utredaren har överlämnat betänkandet "Vägen till en klimatpositiv framtid" till miljödepartementet.

19/2
2019

Axelsson: Vänta inte – underlätta för koldioxidlagring redan nu

KLIMAT. Samordnaren för regeringens plattform för fossilfrihet riktar kritik mot att arbetet med att underlätta för transporter av koldioxid inte får mer uppbackning politiskt.

Läs mer
5/11
2018

Hon ska staka ut vägen mot negativa utsläpp

INTERVJU. Hur ska Sverige kunna räkna in utsläppsminskningar utanför de egna målen, och hur ska negativa utsläpp uppnås i Sverige efter år 2045? Det är inte helt lätta frågor som utredaren Åsa-Britt Karlsson har på sitt bord.

Läs mer
7/8
2018

Forskare: Snäv tidsplan i Centerns klimatförslag

KLIMAT. Centern vill göra en miljardsatsning på teknik för negativa koldioxidutsläpp och räknar med resultat redan efter två år. Förslaget är välkommet, men tidsplanen är optimistisk, enligt forskare.

Läs mer
19/7
2018
KOMMITTÉDIREKTIV

Kommittédirektiv: Kompletterande åtgärder för att nå negativa utsläpp av växthusgaser

Regeringen har tillsatt en utredning.