En äldreomsorgslag
Departement: Socialdepartementet
Utskott: Ärendet befinner sig hos regeringen
Status: Remiss

20/12
2023

Förslaget om äldreomsorgslag skrotas – oppositionen kritisk

Det blir ingen särskild äldreomsorgslag. ”En separat äldreomsorgslag med en särlagstiftning skulle inte gagna vare sig de äldre eller äldreomsorgen i stort”, säger äldreminister Anna Tenje (M) till Altinget.

Läs mer
16/3
2023

Ett hot mot folkhälsan att tillgången till rehabilitering inte är likvärdig över hela landet

Omställningen till nära vård kräver insatser för en stärkt och jämlik kommunal hälso- och sjukvård. Regeringen behöver säkerställa att varje svensk kommun har en medicinskt ansvarig för rehabilitering, skriver Ida Kåhlin, förbundsordförande Sveriges Arbetsterapeuter, och Cecilia Winberg, förbundsordförande Fysioterapeuterna.

Läs mer
25/1
2023

Ministern: Äldreomsorgslag kräver mer utredning

Äldreminister Anna Tenje (M) vill gå vidare med att utreda kommunala läkare. ”Det viktiga är att stärka den medicinska kompetensen. Vem som anställer vem och vad och hur man avtalar, det ska vi gå vidare med ”, säger hon i en intervju med Altinget.

Läs mer
16/11
2022

Läkarförbundet vill ha mer tydlighet i äldreomsorgslagen

Skrivningarna om bemanningsnivå och kompetens inom äldreomsorgen behöver förtydligas i förslaget till ny äldreomsorgslag. Det anser Läkarförbundet i sitt remissvar.  

Läs mer
16/11
2022

Remisskritiken mot Wigzells förslag om ny äldreomsorgslag

Socialstyrelsens generaldirektör Olivia Wigzells utredning stöter på patrull när långtifrån alla remissinstanser håller med om att en ny äldreomsorgslag är nödvändig.

Läs mer
15/11
2022
REMISS

Remiss: Betänkandet Nästa steg – Ökad kvalitet och jämlikhet i vård och omsorg för äldre personer

Sista datum att svara på remissen.

6/7
2022

M vill att nya äldreomsorgslagen förhandlas fram över blockgränserna

För att äldreomsorgen ska bli bättre behövs någon form av äldreomsorgslag, anser Camilla Waltersson Grönvall (M). Och den bör förhandlas fram tillsammans över blockgränsen, anser hon.

Läs mer
30/6
2022
KOMMITTÉDIREKTIV

Utredning: En äldreomsorgslag, Dir. 2020:142

Sista datum för utredaren att redovisa uppdraget.

29/6
2022

Wigzells förslag för äldreomsorgen: Nya roller och högre krav på kommunerna

En ny lag ska ställa högre krav på kommunernas äldreomsorg. Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) slopas och i stället införs två nya roller i äldreomsorgen, föreslår utredaren Olivia Wigzell.

Läs mer
28/6
2022
SOU/DS

SOU: Nästa steg (SOU 2022:41)

Utredaren har överlämnat betänkandet "Nästa steg" till socialdepartementet.

1/6
2021

Bristerna som tillåtits inom vården och omsorgen måste åtgärdas

Olivia Wigzell och Louise Andersson skriver att de gärna samarbetar och tar vara på våra kunskaper i utredningen om en särskild äldreomsorgslag. Vi lovar att fokusera på att höja ambitionsnivån i äldreomsorgen och säkra äldres rätt till goda levnadsförhållanden, skriver Vision och Pensionärernas riksorganisation i en slutreplik.

Läs mer
25/5
2021

De får tycka till i Wigzells utredning om äldreomsorgen

Socialstyrelsens generaldirektör Olivia Wigzell har fått i uppdrag av regeringen att utreda en nya äldreomsorgslag. Nu presenterar utredningen alla namn i referensgrupperna som får spela in i utredningen. 

Läs mer
19/5
2021

Utredning: Vi vill arbeta inkluderande för en likvärdig äldreomsorg

Vi välkomnar PRO och Visions viktiga inspel till vår utredning. Att arbeta inkluderande och med stor delaktighet från dem som våra kommande förslag berör ser vi som avgörande för att förslagen ska bli relevanta och baseras på bästa tillgängliga kunskap, skriver Olivia Wigzell och Louise Andersson i en replik.

Läs mer
5/5
2021

Vision och PRO: Äldreomsorg är mer än bara vård

Äldreomsorgen ska möjliggöra för äldre personer att så självständigt som möjligt klara sin vardag och må bra. Fokus i en ny äldreomsorgslag måste därför vara äldres rätt till goda levnadsförhållanden, skriver Veronica Magnusson, Vision och Christina Tallberg, Pensionärernas Riksorganisation (PRO).

Läs mer
22/12
2020
KOMMITTÉDIREKTIV

Kommittédirektiv: En äldreomsorgslag

Regeringen har tillsatt en utredning.