En effektiv organisation för statlig forskningsfinansiering
Departement: Utbildningsdepartementet
Utskott: Ärendet befinner sig hos regeringen
Status: Remiss

13/2
2024

Efter regeringens forskningsbeslut: ”Hade gärna sett mer”

Finansieringen av forskningsanläggningar av nationellt intresse ska bli mer långsiktig. Det är en ”klar förbättring jämfört med tidigare situation”, anser Vetenskapsrådet, medan Ingrid Petersson som utrett forskningsfinansiering hade velat se mer. 

Läs mer
1/2
2024

Remisskritik: Forskningsförslag får långvariga konsekvenser

Både Forte och Vetenskapsrådet är starkt kritiska till utredningsförslaget om framtida forskningsfinansiering. Vetenskapsrådet tycker att utredningen har ett för snävt perspektiv.

Läs mer
31/1
2024

Remissreaktion: Forskningsförslag riskerar att urholka framgångsrika kluster

Framgångsrik forskning inom olika samhällskritiska sektorer riskerar att urholkas när antalet forskningsfinansierande myndigheter minskas och medel fördelade direkt från sakmyndigheter försvinner. Det är en återkommande kritik till förslaget om en ny organisation för statlig forskningsfinansiering.

Läs mer
31/1
2024
REMISS

Remiss: Ny myndighetsstruktur för finansiering av forskning och innovation och Statlig forskningsfinansiering Underlagsrapporter (SOU 2023:59)

Sista datum att svara på remissen.

12/10
2023

Förslaget: Lägg ner Vetenskapsrådet

Det behövs en effektivare organisation av forskningsfinansieringen. Därför föreslår en statlig utredning att bland annat Vinnova och Vetenskapsrådet ska läggas ner.

Läs mer
11/10
2023
SOU/DS

SOU: Ny myndighetsstruktur för finansiering av forskning och innovation (SOU 2023:59)

Utredaren har överlämnat betänkandet "Ny myndighetsstruktur för finansiering av forskning och innovation" till utbildningsdepartementet.

30/9
2023
KOMMITTÉDIREKTIV

Utredning: En effektiv organisation för statlig forskningsfinansiering, Dir. 2022:85

Sista datum för utredaren att redovisa uppdraget.

12/5
2023
SOU/DS

SOU: Statlig forskningsfinansiering (SOU 2023:19)

Utredaren har överlämnat betänkandet "Statlig forskningsfinansiering" till utrikesdepartementet.

13/4
2023

Utbildningsministern: Vi behöver en gemensam forskningsstrategi

Svenska lärosäten riktar kritik mot OECD:s förslag till en gemensam forskningsstrategi. ”Jag kan förstå denna oro” säger utbildningsminister Mats Persson (L) till Altinget, samtidigt som han ser behovet av en sådan strategi.  

Läs mer
30/3
2023

OECD vill se gemensam forskningsstrategi – rektor kritisk

De svenska forskningsaktörerna behöver samlas för att komma fram till en gemensam strategi och inriktning. Det menar OECD i en ny rapport. Men Astrid Söderbergh Widding, rektor på Stockholms universitet, är kritisk.

Läs mer
29/6
2022

Utredning ska stärka Sverige som innovationsnation

Utbildningsminister Anna Ekström (S) tillsätter ny utredning om hur den statliga forskningsfinansieringen ska se ut i framtiden.

Läs mer
27/6
2022
KOMMITTÉDIREKTIV

Kommittédirektiv: En effektiv organisation för statlig forskningsfinansiering

Regeringen har tillsatt en utredning.