En tioårig grundskola
Departement: Utbildningsdepartementet
Utskott: Ärendet befinner sig hos regeringen
Status: Sou/ds

17/1
2023

Utredningsförslagen som samlar damm på regeringens bord

De har förhandlats fram, utretts och tyckts till om – men inte tagits vidare. Här är några av de skolförslag som ligger färdiga för regeringen att göra verklighet av.  
 

Läs mer
9/11
2021

Små barn gynnas inte av den svenska undervisningsfabriken

Det är olyckligt att undervisningen av allt yngre barn formaliseras och görs mer lik undervisningen av de äldre barnen. Det skriver Håkan Wiclander, ordförande i Idéburna skolors riksförbund (ISR) och Ingrid Carlgren, styrelseledamot i ISR samt professor i pedagogik.

Läs mer
7/10
2021

Lärarförbundet sågar tioårig grundskola: ”Bara ett namnbyte av förskoleklass”

Lärares fortbildning blev en omtvistad fråga när remissinstanserna lämnade sina synpunkter på regeringens förslag om en tioårig grundskola. Medan Lärarförbundet ställer sig kritiska till att förskollärarna blir fråntagna sin yrkesroll, vill Lärarnas Riksförbund att lärare som undervisar på lågstadiet ska ha kompetens för alla fyra åren. 

Läs mer
30/9
2021
REMISS

Remiss: En tioårig grundskola – Införandet av en ny årskurs 1 i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan och sameskolan (SOU 2021:33)

Sista datum att svara på remissen.

10/5
2021

Övergångsperiod ska göra det lättare för lärarna när förskoleklass slopas

Förskoleklass ska tas bort och ska ersättas av årskurs 1 i en tioårig grundskola. En övergångsperiod på fem år ska hjälpa förskollärarna att bli behöriga. Men huvudmännen måste också avsätta tid för lärarnas fortbildning.

Läs mer
10/5
2021
SOU/DS

SOU: En tioårig grundskola – Införandet av en ny årskurs 1 i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan och sameskolan (SOU 2021:33)

Utredaren har överlämnat betänkandet "En tioårig grundskola – Införandet av en ny årskurs 1 i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan och sameskolan" till utbildningsdepartementet.

26/4
2021
KOMMITTÉDIREKTIV

Utredning: En tioårig grundskola, Dir. 2020:24

Sista datum för utredaren att redovisa uppdraget.

9/3
2020
KOMMITTÉDIREKTIV

Kommittédirektiv: En tioårig grundskola

Regeringen har tillsatt en utredning.