Ett mer ändamålsenligt regelverk i sjuk- och aktivitetsersättningen och för förmåner vid rehabilitering
Departement: Socialdepartementet
Utskott: Socialförsäkringsutskottet
Status: Beslut

7/2
2024

Dags att rehabiliteringsperspektivet får plats i all svensk hälso- och sjukvård

Rehabiliteringsperspektivet behöver ges en större betydelse inom svensk sjukvård. Det är dags att lagstadga krav för medicinskt ansvarig för rehabilitering och inrätta en nationell samordnare för rehabilitering, skriver Ida Kåhlin, förbundsordförande för Sveriges Arbetsterapeuter. 

Läs mer
21/6
2022
BESLUT

Beslut: Sjukersättning till äldre i förvärvsarbetande ålder

Riksdagen har fattat beslut i ärendet.

9/6
2022
UTSKOTTSBETÄNKANDE

Betänkande: Sjukersättning till äldre i förvärvsarbetande ålder

Socialförsäkringsutskottet har presenterat sitt förslag till riksdagsbeslut.

12/4
2022
PROPOSITION

Proposition: Sjukersättning till äldre i förvärvsarbetande ålder

Regeringen har överlämnat propositionen till riksdagen.

22/12
2021
REMISS

Remiss: Stärkt trygghet vid långvarigt nedsatt arbetsförmåga (Promemoria)

Sista datum att svara på remissen.

22/12
2021
REMISS

Remiss: En sjukförsäkring med prevention, rehabilitering och trygghet (SOU 2021:69)

Sista datum att svara på remissen.

2/9
2021

PRO: Sjukförsäkringen behöver en åldersventil

De som har varit med och byggt landet har gjort sig förtjänta av en ekonomiskt trygg ålderdom. Så ser det inte ut i dag, skriver Christina Tallberg, ordförande för Pensionärernas riksorganisation.

Läs mer
26/8
2021

Utredning föreslår generösare sjukersättning – men arbetslinje fortsatt i fokus

Om förslagen i sjuk- och aktivitetsutredningen blir verklighet så kan upp till 10 000 fler få sjukersättning årligen. Men fokus för utredaren är också att underlätta för fler att återgå till arbetsmarknaden.

Läs mer
20/8
2021
SOU/DS

SOU: En sjukförsäkring med prevention, rehabilitering och trygghet (SOU 2021:69) (SOU 2021:69)

Utredaren har överlämnat betänkandet "En sjukförsäkring med prevention, rehabilitering och trygghet (SOU 2021:69)" till socialdepartementet.

5/3
2021

Debatt: Ge Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan enhetliga riktlinjer

DEBATT. Enhetliga riktlinjer till myndigheterna vid utredning av arbetsförmåga skulle innebära att färre människor faller mellan stolarna och hamnar i fattigdom. Det skriver DHR:s Åsa Strahlemo.

Läs mer
23/2
2021

Debatt: Ideella engagemang är rehabiliterande vid psykisk ohälsa

DEBATT. Ideella engagemang kan ha en hälsofrämjande effekt för de som lider av psykisk ohälsa med sjukersättning, men dagens regler i socialförsäkringen tar inte hänsyn till detta. Det skriver Jimmie Trevett och Anki Sandberg.

Läs mer
24/9
2020
KOMMITTÉDIREKTIV

Utredning: Ett mer ändamålsenligt regelverk i sjuk- och aktivitetsersättningen och för förmåner vid rehabilitering, Dir. 2020:31

Sista datum för utredaren att redovisa uppdraget.

26/3
2020
KOMMITTÉDIREKTIV

Kommittédirektiv: Ett mer ändamålsenligt regelverk i sjuk- och aktivitetsersättningen och för förmåner vid rehabilitering

Regeringen har tillsatt en utredning.