Förbättring och förenkling av samverkan mellan myndigheter och andra aktörer för ett effektivt arbete för djur- och folkhälsa
Departement: Landsbygdsoch infrastrukturdepartementet
Utskott: Ärendet befinner sig hos regeringen
Status: Kommittédirektiv

30/5
2025
KOMMITTÉDIREKTIV

Utredning: Förbättring och förenkling av samverkan mellan myndigheter och andra aktörer för ett effektivt arbete för djur- och folkhälsa, Dir. 2024:4

Sista datum för utredaren att redovisa uppdraget.

10/5
2024

Han ska göra det enklare att stoppa smitta mellan djur och människor

Myndigheter ska få dela mer information för att arbetet mot smittspridning mellan djur samt mellan djur och människor ska bli effektivare. En utredare får ett knappt år på sig att ta fram lagförslagen som krävs.

Läs mer
8/5
2024
KOMMITTÉDIREKTIV

Kommittédirektiv: Förbättring och förenkling av samverkan mellan myndigheter och andra aktörer för ett effektivt arbete för djur- och folkhälsa

Regeringen har tillsatt en utredning.