Förstärkt skydd för demokratin och domstolarnas oberoende
Departement: Justitiedepartementet
Utskott: Justitieutskottet, Konstitutionsutskottet
Status: Beslut

5/5
2023

Riksdagen antog lag om att straffa deltagande i terrororganisation

Alla riksdagspartier utom V och MP röstade under onsdagen ja till den nya lag som gör det straffbart att delta i en terroristorganisation. Den börjar gälla från och med den 1 juni.

Läs mer
31/3
2023
KOMMITTÉDIREKTIV

Utredning: Tilläggsdirektiv till 2020 års grundlagskommitté (Ju 2020:04), Dir. 2023:8

Sista datum för utredaren att redovisa uppdraget.

31/3
2023
KOMMITTÉDIREKTIV

Utredning: Förstärkt skydd för demokratin och domstolarnas oberoende, Dir. 2020:11

Sista datum för utredaren att slutredovisa uppdraget.

22/3
2023

Ut med generaldirektören när domstolarnas oberoende ska säkras

En styrelse ska ta över ledningen för Domstolsverket, föreslår 2020 års grundlagskommitté bestående av ledamöter från de åtta riksdagspartierna. Men alla är inte lika nöjda med den nya styrformen.

Läs mer
17/3
2023

Förslaget: Svårare att ändra grundlagen

Grundlagsändringar ska kräva mer än enkel majoritet vid de två riksdagsbesluten, föreslår 2020 års grundlagskommitté som också vill se flera åtgärder för att stärka domstolarnas självständighet. Bland annat föreslås förändringar av Domstolsverkets styrning – och ett namnbyte.

Läs mer
10/3
2023

Lagrådsjuristen kritisk till regeringens agerande: ”Håller inte måttet”

Regeringen gick i veckan vidare med förslaget på ny terrorlagstiftning trots Lagrådets avrådan. Nu kritiseras beslutet av ett av justitieråden. ”Det är inga små tekniska synpunkter vi haft, utan det är ganska principiella frågor”, säger Leif Gäverth till Aftonbladet.

Läs mer
8/3
2023

Definitionen av terroristbrott alldeles för oklar

Samtidigt som det är viktigt att komma till rätta med kriminaliteten ser Journalistförbundet en fara i att gå för långt i att ändra lagar på ett sätt som indirekt minskar handlingsfriheten för alla individer i vårt samhälle. Det skriver Ulrika Hyllert, förbundsordförande för Journalistförbundet.

Läs mer
3/3
2023

Lagrådet: Tveksamt om stödet till ANC hade tillåtits med regeringens förslag

Allt tyder på att regeringen kommer att få igenom sitt förslag om att förbjuda deltagande i en terroristorganisation – trots Lagrådets invändningar. En spelbricka i Sveriges Natoansökan? Ja. Men Sverige slog in på den här vägen redan kort efter terrorattackerna den 11 september 2001.

Läs mer
2/3
2023

Regeringen trotsar Lagrådet – går vidare med terrorlag

Lagrådet riktar hård kritik mot regeringens förslag på ny terrorlagstiftning. Trots det lägger regeringen nu propositionen på riksdagens bord.

Läs mer
18/11
2022

Riksdagen antog grundlagsändringen om föreningsfrihet och terrorism

Riksdagen har antagit den nya lag som gör det möjligt att begränsa föreningsfriheten för att kunna bekämpa terrorism. Vänsterpartiet reserverade sig. ”Hur blir det med dem som har fått politisk asyl i Sverige och som är medlemmar i en organisation som Erdoğan i Turkiet anser är en terrororganisation?” frågade sig Jessica Wetterling (V) retoriskt under debatten som föregick beslutet.

Läs mer
1/7
2022

Majoritet vill göra det svårare att ändra grundlagen – SD säger nej

En enkät från Fremia med flera visar att det finns en vilja bland riksdagspartierna att göra det svårare att ändra grundlagen. Men SD tycker att den nuvarande grundlagen till stor del ”utgörs av en socialdemokratisk tolkning av folkstyre” och är därför emot.

Läs mer
8/4
2022

Riksdagen inskränker föreningsfrihet för att bekämpa terrorism

Regeringens proposition om att begränsa terroristorganisationer från att använda föreningsfriheten röstades igenom av riksdagen. Efter höstens val ska riksdagen bekräfta beslutet, då det påverkar grundlagen.

Läs mer
5/11
2021

Lagändring om terrorism och begränsad föreningsfrihet är nära

Regeringen vill att det ska bli kriminellt att i sammanslutningar ägna sig åt eller stödja terroristisk verksamhet. Propositionen om att begränsa föreningsfriheten är överlämnad till riksdagen.

Läs mer
16/6
2021

Få remissvar inkomna om föreningsfrihet och terrorism

Onsdagen den 16 juni går remisstiden ut för delbetänkandet ”Föreningsfrihet och terroristorganisationer” från 2020 års grundlagskommitté. 18 av de 33 remissinstanserna hade svarat fram till tisdagskvällen, varav 1 civilsamhällesorganisation – Centrum för rättvisa.

Läs mer
16/3
2021

Moderaterna: Varför blundar du för vissa extremister Löfven?

DEBATT. Dagens förslag från Grundlagsutredningen är bra och Moderaterna står bakom det. Det beklagliga är vad som saknas och att regeringen stoppar krafttag mot våldsbejakande extremism och kriminella gäng, skriver Gunnar Strömmer och Karin Enström (M).

Läs mer
15/3
2021
KOMMITTÉDIREKTIV

Utredning: Förstärkt skydd för demokratin och domstolarnas oberoende, Dir. 2020:11

Sista datum för utredaren att delredovisa uppdraget.

16/4
2020

Cecilia Malmström (L) gör inrikespolitisk comeback

Den tidigare EU-kommissionären och EU-ministern Cecilia Malmström blir Liberalernas ledamot i den nya grundlagsutredningen.

Läs mer
16/4
2020

Cecilia Malmström (L) gör inrikespolitisk comeback

Den tidigare EU-kommissionären och EU-ministern Cecilia Malmström blir Liberalernas ledamot i den nya grundlagsutredningen.

Läs mer
13/2
2020
KOMMITTÉDIREKTIV

Kommittédirektiv: Förstärkt skydd för demokratin och domstolarnas oberoende

Regeringen har tillsatt en utredning.

22/1
2020
BESLUT

Beslut: Ett särskilt straffansvar för samröre med en terroristorganisation

Riksdagen har fattat beslut i ärendet.

16/1
2020
UTSKOTTSBETÄNKANDE

Betänkande: Ett särskilt straffansvar för samröre med en terroristorganisation

Justitieutskottet har presenterat sitt förslag till riksdagsbeslut.