Gårdsförsäljning av alkoholhaltiga drycker
Departement: Socialdepartementet
Utskott: Ärendet befinner sig hos regeringen
Status: Sou/ds

26/6
2024

Regeringen riskerar folkhälsan med gårdsförsäljning av alkohol

Tack vare Systembolaget – och dess starka förtroende – har Sverige lägre omkostnader kring alkoholens skadlighet. Men nu riskerar det luckras upp i och med regeringens förslag om gårdsförsäljning. Det skriver Emmeli Wufstrand, förbundsordförande, och Lars Ohly, förbundssekreterare, Verdandi. 

Läs mer
20/6
2024

Centerpartiet säljer tomma löften med gårdsförsäljning

Centerpartiet basunerade ut Torbjörn Fälldins ”Håll gränsen” under EU-valrörelsen. Men gör partiet det när det kommer till gårdsförsäljning? Det frågar sig alkoholpolitiska debattörer som också är medlemmar i Centerpartiet. 

Läs mer
5/6
2024

Regeringen överens om gårdsförsäljning

0,7 liter spritdryck och tre liter vardera av vin, öl och andra jästa spritdrycker. Så ser förslaget till gårdsförsäljning ut. Men lagrådsremissen kommer först i juli.

Läs mer
25/4
2024

Stoppa gårdsförsäljningen för barnens skull

Vi ser en tydlig risk att ännu fler barn och unga blir drabbade om lagförslaget om att tillåta gårdsförsäljning går igenom. Det skriver företrädare för Kvinnoorganisationernas samarbetsråd i alkohol- och narkotikafrågor.

Läs mer
23/8
2023

Västmanland driver på för gårdsförsäljning

Region Västmanland vill återigen göra ett försök att få bli försöksregion för gårdsförsäljning. ”Att vi lämnar in en ny ansökan nu beror på att alla partier i regeringsunderlaget uttryck sig positivt om gårdsförsäljning”, säger Jenny Landernäs (M), ordförande i regionala utvecklingsnämnden.

Läs mer
17/5
2023

Säg nej till gårdsförsäljning och värna Systembolagets ställning

Att tillåta gårdsförsäljning av alkohol är inte lika harmlöst som man kan tro. I själva verket är det första steget mot att avskaffa Systembolaget. Det menar Emmeli Wulfstrand och Lars Ohly, Verdandi.

Läs mer
16/5
2023

Moderaterna i Stockholm vill avskaffa alkoholmonopolet

Moderaternas två största länsförbund vill avskaffa alkoholmonopolet. Det beslutades på respektive stämma i helgen.

Läs mer
15/5
2023

Gärna gårdsförsäljning, men inte utan Systembolaget

Återigen är debatten om gårdsförsäljning het och överdrifterna står som spön i backen. Låt diskussionen handla om hur man kan modernisera svensk alkoholpolitik inom ramen för den restriktiva och socialt ansvarstagande lagstiftningen, skriver Ola Mårtensson.

Läs mer
18/4
2023

Slutreplik: Grundlösa påståenden om gårdsförsäljningen

Inför gårdsförsäljning nu. Åtminstone på prov. Det skriver Peter Schölander, KSO i Höganäs kommun i en slutreplik.

Läs mer
12/4
2023

Replik: Antingen har vi ett monopol eller så har vi det inte

Gårdsförsäljning kan inte utformas på något sätt utan att det hotar monopolet. Varken öppettider, småskalighet eller råvarornas ursprung påverkar den frågan, skriver Irma Kilim, drogpolitisk chef på IOGT-NTO och expert i Gårdsförsäljningsutredningen.

Läs mer
11/4
2023

C: ”S är oseriösa om gårdsförsäljningen”

Socialdemokraterna vill att EU-kommissionen ska lämna ett förhandsbesked kring om småskalig gårdsförsäljning strider mot undantaget för alkoholmonopolet. "Ett oseriöst förslag”, säger Christofer Bergenblock (C).

Läs mer
31/3
2023

Kom igen regeringen – gör gårdsförsäljning till verklighet

Att tillåta gårdsförsäljning skulle kunna innebära både mer företagande och framtidstro i glesare delar av landet genom turism och mat- och dryckesupplevelser, skriver Peter Schölander, kommunstyrelsens ordförande (M) Höganäs.

Läs mer
21/6
2022

IOGT-NTO: Skrota förslaget om gårdsförsäljning av alkohol

Inkomna remissvar visar att IOGT-NTO:s syn delas av ett antal remissinstanser. Regeringen kan inte gå vidare med förslaget om gårdsförsäljning, skriver IOGT-NTO.

Läs mer
7/12
2021
KOMMITTÉDIREKTIV

Utredning: Gårdsförsäljning av alkoholhaltiga drycker

Sista datum för utredaren att redovisa uppdraget.

16/11
2020
KOMMITTÉDIREKTIV

Kommittédirektiv: Gårdsförsäljning av alkoholhaltiga drycker

Regeringen har tillsatt en utredning.