Mervärdesskatt vid inhyrd personal för vård och social omsorg
Departement: Finansdepartementet
Utskott: Ärendet befinner sig hos regeringen
Status: Sou/ds

10/11
2022

Vårdföretagarna: ”Regionerna har goda möjligheter att effektivisera”

Det ekonomiska läget är utmanande för många menar Vårdföretagarna som överlag är positiva till nästa års budget och den nya regeringens fokus. Men organisationen saknar den momskompensation för inhyrd personal som nu slopas.

Läs mer
31/3
2022

Vårdmomsen skadar svensk sjukvård

Privata vårdgivare vill bidra till att kapa vårdköerna. Men då måste hinder för kompetensförsörjning i vården undanröjas, skriver Natasa Ristic Davidson, näringspolitisk expert sjukvård Vårdföretagarna.

Läs mer
1/7
2021

Politisk oenighet kring vårdmoms på hyrpersonal

Vårdmomsutredningens förslag att inhyrd vårdpersonal fortsättningsvis är momspliktig har genererat hård kritik från branschen. Flera branschorganisationer vill se en lagändring, men den politiska viljan går isär. Om forna januariavtalets löften om konkurrensneutralitet lever vidare är ännu oklart.

Läs mer
1/6
2021
SOU/DS

SOU: Mervärdesskatt vid inhyrd personal för vård och social omsorg (SOU 2021:40)

Utredaren har överlämnat betänkandet "Mervärdesskatt vid inhyrd personal för vård och social omsorg" till finansdepartementet.

27/2
2020
KOMMITTÉDIREKTIV

Kommittédirektiv: Mervärdesskatt vid inhyrd personal för vård och social omsorg

Regeringen har tillsatt en utredning.