Översyn av regelverket för sjukpenninggrundande inkomst för ökad trygghet och förutsebarhet
Departement: Socialdepartementet
Utskott: Ärendet befinner sig hos regeringen
Status: Remiss

9/2
2024

Replik: Ert förbud mot skattefria stipendier är kontraproduktivt, Sulf

Verkligheten är inte så enkel att stipendier alltid innebär en negativ lösning för doktorander och forskare. Stipendier fyller en viktig funktion och ett förbud kan leda till att situationen försämras för samhället i stort, skriver Simon Henriksson, doktorand och medlem i Sulf. 

Läs mer
30/1
2024

Dags att modernisera det dysfunktionella sjukförsäkringssystemet

Regeringen har en historisk möjlighet att modernisera det dysfunktionella sjukförsäkringssystemet, skriver Sara Edström, ordförande för Konstnärernas Riksorganisation. 

Läs mer
9/1
2024

Skattefria stipendier legitimerar svart arbetskraft på våra lärosäten

Vi uppmanar att regeringen tar tillfället i akt och förstärker skyddet för forskare och doktorander, i första hand genom att förbjuda skattefria stipendier. Det skriver Sanna Wolk och Robert Andersson, Sulf.

Läs mer
22/12
2023
REMISS

Remiss: Ett trygghetssystem för alla – nytt regelverk för sjukpenninggrundande inkomst (SOU 2023:30)

Sista datum att svara på remissen.

21/6
2023

Utredare vill se paradigmskifte för socialförsäkringen

Det är dags att ta ett nytt grepp om socialförsäkringssystemet för att öka den ekonomiska tryggheten för kulturskapare, frilansare och gig-arbetare, menar utredare Calle Nathanson.  

Läs mer
20/6
2023
SOU/DS

SOU: Ett trygghetssystem för alla – nytt regelverk för sjukpenninggrundande inkomst (SOU 2023:30)

Utredaren har överlämnat betänkandet "Ett trygghetssystem för alla – nytt regelverk för sjukpenninggrundande inkomst" till socialdepartementet.

20/6
2023
KOMMITTÉDIREKTIV

Utredning: Översyn av regelverket för sjukpenninggrundande inkomst för ökad trygghet och förutsebarhet, Dir. 2021:90

Sista datum för utredaren att redovisa uppdraget.

20/4
2023
KOMMITTÉDIREKTIV

Utredning: Tilläggsdirektiv till utredningen Ett trygghetssystem för alla – översyn av regelverket för sjukpenninggrundande inkomst (S 2021:07), Dir. 2023:41

Sista datum för utredaren att redovisa uppdraget.

29/3
2023

Calle Nathanson får mer tid för utredning om sjukpenninggrundande inkomst

Folkrörelseprofilen Calle Nathanson får förlängt med två månader när han ska utreda reglerna för sjukpenninggrundande inkomst (SGI). Ett av huvudsyftena med utredningen är att öka den ekonomiska tryggheten för frilansande konstnärer och kulturskapare.

Läs mer
27/3
2023

Utredning om sjukpenninggrundande inkomst förlängs

Osäkra anställningar gör det svårt att beräkna sjukpenninggrundande inkomst. Nu förlängs utredningen som ska se över regelverket för bland andra familjehemsföräldrar.

Läs mer
23/6
2022

Utredare: Historiska löneuppgifter kan öka gigarbetares trygghet

Personer med oregelbunden inkomst och arbetstid kan gynnas av att Försäkringskassan får tillgång till tidigare inkomster, menar särskilda utredaren Calle Nathanson, som snart är halvvägs genom sin utredning om sjukpenninggrundade inkomster.

Läs mer
20/10
2021
KOMMITTÉDIREKTIV

Kommittédirektiv: Översyn av regelverket för sjukpenninggrundande inkomst för ökad trygghet och förutsebarhet

Regeringen har tillsatt en utredning.