Utredning: Högre produktivitetstillväxt, Dir. 2023:58
Departement: Finansdepartementet
Utskott: Ärendet befinner sig hos regeringen
Status: Sou/ds

22/5
2024

Onödiga regler skadar svensk samhällsekonomi

Det krävs både regelförenkling och smidigare tillståndsprocesser för att kunna öka svensk produktivitet. Det menar Hans Lindblad och Kristian Seth, ordförande respektive huvudsekreterare Produktivitetskommissionen.

Läs mer
1/5
2024
KOMMITTÉDIREKTIV

Utredning: Högre produktivitetstillväxt, Dir. 2023:58

Sista datum för utredaren att redovisa uppdraget.

30/4
2024

Förslaget: Riktade statsbidrag ska ses över

En ny myndighet, minskad byråkrati och gemensamt skolval med kortare sommarlov. På måndagen lämnade Produktivitetskommissionen sina första 113 förslag till regeringen. 

Läs mer
29/4
2024

Förslaget: Minskat regelkrångel och kortare sommarlov ska stärka ekonomin

En ny myndighet, minskad byråkrati och gemensamt skolval med kortare sommarlov. På måndagen lämnade Produktivitetskommissionen sina första 113 förslag till regeringen. 

Läs mer
29/4
2024

Uppmaningen till regeringen: Visa vad ni vill med bostadspolitiken

Produktivitetsutredningen vill se fri hyressättning, återinförd fastighetsskatt och ett bygglovsbefriat småhus. Men de vill också att regeringen lägger fram en bostadsproposition som förtydligar var staten vill med bostadspolitiken. ”Det krävs ett samlat omtag av hela bostads- och byggpolitiken”, säger ordförande Hans Lindblad. 

Läs mer
11/5
2023

Upp till bevis för Svantessons kommission

En minskad reformtakt hotar Sveriges långsiktiga välstånd. Problemet har länge varit känt för politikerna. Den nuvarande ekonomiska situationen är ett lägligt tillfälle att göra något åt det, skriver Naod Habtemichael.

Läs mer
9/5
2023

Han blir produktivitetskommissionens huvudsekreterare

Regeringen vill undersöka hinder och möjligheter för en stärkt produktivitet. Nu tillsätts en kommission som ska analysera faktorer som påverkar en produktivitetstillväxt. Kristian Seth blir huvudsekreterare.

Läs mer
24/4
2023

Han ska leda regeringens produktivitetskommission

Under ledning av tidigare riksgäldsdirektör Hans Lindblad ska en produktivitetskommission lämna förslag för att stärka svensk ekonomi. Kommissionen ska även titta på hur produktiviteten i offentlig sektor kan öka.

Läs mer
24/4
2023
KOMMITTÉDIREKTIV

Kommittédirektiv: Utredning: Högre produktivitetstillväxt, Dir. 2023:58

Regeringen har tillsatt en utredning.