Utredning: Skärpt regelverk om utvisning på grund av brott, Dir. 2024:42
Departement: Justitiedepartementet
Utskott: Ärendet befinner sig hos regeringen
Status: Kommittédirektiv

15/5
2025
KOMMITTÉDIREKTIV

Utredning: Skärpt regelverk om utvisning på grund av brott, Dir. 2024:42

Sista datum för utredaren att redovisa uppdraget.

2/5
2024
KOMMITTÉDIREKTIV

Kommittédirektiv: Utredning: Skärpt regelverk om utvisning på grund av brott, Dir. 2024:42

Regeringen har tillsatt en utredning.