Utredning: Stärkt trygghet och säkerhet för barn och unga i hem för vård eller boende, Dir. 2024:18
Departement: Socialdepartementet
Utskott: Ärendet befinner sig hos regeringen
Status: Kommittédirektiv

9/5
2025
KOMMITTÉDIREKTIV

Utredning: Stärkt trygghet och säkerhet för barn och unga i hem för vård eller boende, Dir. 2024:18

Sista datum för utredaren att redovisa uppdraget.

21/2
2024

Fackförbund efterlyser bemanningsfokus i HVB-utredningen

Fackförbundet Vision hade velat ha med ensamarbete i den nyligen tillsatta utredningen om HVB-hemmen. ”Det är ju ingenting som utredaren har i uppdrag att titta på, vilket vi beklagar”, säger Sara Gustavsson Roxell till Altinget.

Läs mer
8/2
2024
KOMMITTÉDIREKTIV

Kommittédirektiv: Utredning: Stärkt trygghet och säkerhet för barn och unga i hem för vård eller boende, Dir. 2024:18

Regeringen har tillsatt en utredning.