Utredning: Statistik över hushållens tillgångar och skulder
Departement:
Utskott: Ärendet befinner sig hos regeringen
Status: Kommittédirektiv

5/5
2023

Myndigheter vill se nytt register – näringslivet slår bakut

Riksbanken och flera andra myndigheter ser ett stort behov av ett nytt register över hushållens skulder och tillgångar. Men näringslivet är kritiskt. ”Det här skulle bli en infrastruktur för en återinförd förmögenhetsskatt.”, säger Johan Fall, kanslichef på Näringslivets skattedelegation.

Läs mer
21/4
2023
REMISS

Remiss: En ny statistik över hushållens tillgångar och skulder (SOU 2022:51)

Sista datum att svara på remissen.

2/2
2023

Thedéen: ”Skatterna på bostäder behöver justeras”

Nytillträdda riksbankschefen Erik Thedéen vill se fler reformer i bostadspolitiken. ”Vi pratar ofta om att man ska bygga sig från bostadskrisen. Men ett annat sätt är att få till en mer effektiv användning av bostadsbeståndet och då är låga fastighetsskatter och höga transaktionsskatter ett väldigt dåligt recept”, säger han till Altinget.

Läs mer
3/11
2022
SOU/DS

SOU: En ny statistik över hushållens tillgångar och skulder (SOU 2022:51)

Utredaren har överlämnat betänkandet "En ny statistik över hushållens tillgångar och skulder" till finansdepartementet.

14/10
2022
KOMMITTÉDIREKTIV

Utredning: Statistik över hushållens tillgångar och skulder, Dir. 2021:4

Sista datum för utredaren att redovisa uppdraget.

5/5
2022
KOMMITTÉDIREKTIV

Kommittédirektiv: Utredning: Statistik över hushållens tillgångar och skulder

Regeringen har tillsatt en utredning.

30/3
2022
BESLUT

Beslut: Ändrade regler för att möjliggöra utlämning av uppgifter för inkomststudier

Riksdagen har fattat beslut i ärendet.

24/3
2022
UTSKOTTSBETÄNKANDE

Betänkande: Ändrade regler för att möjliggöra utlämning av uppgifter för inkomststudier

Finansutskottet har presenterat sitt förslag till riksdagsbeslut.

2/2
2022
PROPOSITION

Proposition: Ändrade regler för att möjliggöra utlämning av uppgifter för inkomststudier

Regeringen har överlämnat propositionen till riksdagen.