Skärpt återbetalningsskyldighet i brottmål
Departement: Justitiedepartementet
Utskott: Justitieutskottet
Status: Beslut

7/2
2024
BESLUT

Beslut: Skärpt återbetalningsskyldighet i brottmål

Riksdagen har fattat beslut i ärendet.

1/2
2024
UTSKOTTSBETÄNKANDE

Betänkande: Skärpt återbetalningsskyldighet i brottmål

Justitieutskottet har presenterat sitt förslag till riksdagsbeslut.

29/11
2023
PROPOSITION

Proposition: Skärpt återbetalningsskyldighet i brottmål

Regeringen har överlämnat propositionen till riksdagen.

21/10
2023
LAGRÅDSREMISS

Lagrådsremiss: Skärpt återbetalningsskyldighet i brottmål

Regeringen har överlämnat lagrådsremissen till Lagrådet.

24/3
2023
REMISS

Remiss: Skärpt återbetalningsskyldighet i brottmål (Promemoria)

Sista datum att svara på remissen.

25/1
2023
SOU/DS

DS: Skärpt återbetalningsskyldighet i brottmål

Utredaren har överlämnat "Skärpt återbetalningsskyldighet i brottmål" till justitiedepartementet.