Skatteverkets promemoria Stadigvarande vistelse – en definition
Departement: Finansdepartementet
Utskott: Ärendet befinner sig hos regeringen
Status: Remiss

21/8
2024
REMISS

Remiss: Skatteverkets promemoria Stadigvarande vistelse – en definition (Promemoria)

Sista datum att svara på remissen.

3/5
2024
SOU/DS

DS: Skatteverkets promemoria Stadigvarande vistelse – en definition

Utredaren har överlämnat "Skatteverkets promemoria Stadigvarande vistelse – en definition" till finansdepartementet.