Stärkt kapacitet i kommunerna för att möta samhällsutvecklingen
Departement: Finansdepartementet
Utskott: Konstitutionsutskottet
Status: Remiss

2/5
2024

V och C vill skriva av studielån för vårdpersonal i glesbygd

Både Centerpartiet och Vänsterpartiet vill att vårdpersonal i glesbygd ska kunna får skriva av sina studielån. ”Jag hoppas att även regeringen ser nyttan i detta”, säger partiledare Muharrem Demirok (C) till Altinget.

Läs mer
1/12
2022

Nedskrivna studielån ska locka sjuksköterskor till kommunerna

Daniel Bäckström (C), vill göra det möjligt att skriva ner studielånen för den som bosätter sig i en av de kommuner som har svårast att rekrytera till offentlig sektor. ”Det blir ett sätt att öka attraktionskraften”, säger han.

Läs mer
2/6
2021

Kommuninvest: Sätt kommunalskatten i fokus

I en seriöst menad skattereform kan det inte råda någon tvekan om att kommunalskatten borde vara en av huvudpunkterna. Men tyvärr hamnar denna skatt ofta i skymundan, skriver Kommuninvest.

Läs mer
22/1
2021

Ex-kommunalrådet som är Mickos nya högra hand

INTERVJU. Peder Björk (S) var kommunstyrelsens ordförande i Sundsvall i sex år. Men i höstas hoppade han av. I sin nya roll som politiskt sakkunnig ska han hjälpa civilministern med flera tunga kommunfrågor.

Läs mer
13/10
2020

Rungande ja till minskade studielån på landsbygden

REMISS. En klar majoritet av kommunerna har svarat ja till förslaget om nedskrivning av studielån om man bosätter sig på landet. Trots att det bara är 60 kommuner som skulle omfattas av det.

Läs mer
30/9
2020

Kommuner säger nej till landshövdingar och sammanslagningar

REMISS. Kommunutredningens remisstid går ut i dag. Merparten av kommunerna säger nej till skuldavskrivning för sammanslagningar. Och de är inte intresserade av att låta landshövdingarna sitta med i regeringens nya kommundelegation.

Läs mer
30/9
2020
REMISS

Remiss: Starkare kommuner - med kapacitet att klara välfärdsuppdraget (SOU 2020:8)

Sista datum att svara på remissen.

2/7
2020

Vision: Dags för en kommunreform

DEBATT. Kommunutredningen är alltför försiktiga när de förespråkar frivilliga kommunsammanläggningar, det går inte att väja för den kontroversiella frågan. Det krävs politiskt mod att göra en genomgripande kommunreform nu, Veronica Magnusson, Vision.

Läs mer
21/2
2020

Kommunutredningen: Akut brist på arbetskraft i kommunerna

KRIS. Den omtalade Kommunutredningen kom i onsdags och föreslår bland annat nedskrivna studielån för att lösa problemen med kompetensförsörjning.

Läs mer
21/2
2020

Kommunutredningen går emot direktiven – vill att staten betalar mer

TROTS. I Kommunutredningens direktiv står det att förslagen inte får öka statens utgifter. Ändå kryllar det av förslag som skulle kosta staten pengar. – Altinget får förlåta oss för den lilla civila olydnad som vi har ägnat oss åt i kommittén, säger Niklas Karlsson (S), ordförande.

Läs mer
19/2
2020
SOU/DS

SOU: Starkare kommuner – med kapacitet att klara välfärdsuppdraget (SOU 2020:8)

Utredaren har överlämnat betänkandet "Starkare kommuner – med kapacitet att klara välfärdsuppdraget" till finansdepartementet.

19/2
2020

I dag avgörs kommunernas framtid

VÄNTAN ÖVER. I dag ska Niklas Karlsson (S) lämna över Kommunutredningen till regeringen. Ett kontroversiellt förslag om skuldavskrivning väntas. I övriga delar är det locket på från kommitténs medlemmar.

Läs mer
17/4
2019
KOMMITTÉDIREKTIV

Utredning: Stärkt kapacitet i kommunerna för att möta samhällsutvecklingen, Dir. 2017:13

Sista datum för utredaren att redovisa uppdraget.

27/11
2018

Istället för större kommuner – mer samverkan

LOKALT. Trycket för att slå ihop kommuner på central nivå ökar. Men Kommunutredningens ordförande Niklas Karlsson (S) ser det mer angeläget att ändra lagar och strukturer som hindrar fruktbart samarbete mellan kommuner.

Läs mer
23/5
2018
BESLUT

Beslut: En generell rätt till kommunal avtalssamverkan

Riksdagen har fattat beslut i ärendet.

14/5
2018
UTSKOTTSBETÄNKANDE

Betänkande: En generell rätt till kommunal avtalssamverkan

Konstitutionsutskottet har presenterat sitt förslag till riksdagsbeslut.

15/3
2018
PROPOSITION

Proposition: En generell rätt till kommunal avtalssamverkan

Regeringen har överlämnat propositionen till riksdagen.

23/2
2018
LAGRÅDSREMISS

Lagrådsremiss: En generell rätt till kommunal avtalssamverkan

Regeringen har överlämnat lagrådsremissen till Lagrådet.

8/1
2018
REMISS

Remiss: En generell rätt till kommunal avtalssamverkan (SOU 2017:77)

Sista datum att svara på remissen. 

17/10
2017
SOU/DS

SOU: En generell rätt till kommunal avtalssamverkan (SOU 2017:77)

Utredaren har överlämnat betänkandet "En generell rätt till kommunal avtalssamverkan" till finansdepartementet.

14/2
2017
KOMMITTÉDIREKTIV

Kommittédirektiv: Stärkt kapacitet i kommunerna för att möta samhällsutvecklingen

Regeringen har tillsatt en utredning.