Beslutskedja: Kartläggning och granskning av den politik som förts gentemot samerna och dess konsekvenser för det samiska folket

4/11
2021
10/11
2021
12/4
2022
7/6
2022
22/8
2023
1/12
2025