Beslutskedja: Ett system för granskning av utländska direktinvesteringar inom skyddsvärda områden

22/8
2019
11/5
2020
4/6
2020
12/6
2020
4/9
2020
16/10
2020
2/11
2021
26/11
2021
27/5
2022
17/3
2023
21/6
2023
30/8
2023
1/9
2023