Ett förändrat reseavdragssystem
Departement: Finansdepartementet, Klimatoch näringslivsdepartementet, Miljödepartementet
Utskott: Skatteutskottet
Status: Beslut

27/10
2022

Det slopade reseavdraget är ett betydande bakslag för klimatarbetet

Det nuvarande reseavdraget har i utredningar sedan 90-talet pekats ut som en av transportsektorns stora skadliga subventioner som försvårar en klimatomställning. Det skriver Anders Roth, transportforskare på IVL Svenska miljöinstitutet

Läs mer
9/6
2022
BESLUT

Beslut: Skattelättnad för arbetsresor – ett enklare och färdmedelsneutralt regelverk

Riksdagen har fattat beslut i ärendet.

2/6
2022
UTSKOTTSBETÄNKANDE

Betänkande: Skattelättnad för arbetsresor – ett enklare och färdmedelsneutralt regelverk

Skatteutskottet har presenterat sitt förslag till riksdagsbeslut.

5/5
2022

Reseavdragsreformens första steg får grönt ljus – men oppositionen vill ha mer

Regeringen går oppositionen till mötes genom att höja stödet för fler, även på tjänstebilssidan, i reseavdragsreformen. Finansminister Mikael Damberg (S) hoppas få majoriteten med sig och varnar för att plocka isär reformpaketet. ”Skulle det bli att man rycker ur och förstör systemet, så måste vi ta en förnyad diskussion efter det.” säger han.

Läs mer
19/4
2022
PROPOSITION

Proposition: Skattelättnad för arbetsresor – ett enklare och färdmedelsneutralt regelverk

Regeringen har överlämnat propositionen till riksdagen.

24/3
2022

Oppositionspartier välkomnar flera steg i reseavdragsreform

Samtidigt som det fortsatt finns invändningar på flera håll, ser flera partier att regeringen tagit steg i rätt riktning i lagrådsremissen. Bland annat genom att avisera att de vill utvidga budgetramarna. ”Men den formella beslutsgången är lite svår att hänga med i” säger Centerpartiets Rickard Nordin.

Läs mer
17/3
2022
LAGRÅDSREMISS

Lagrådsremiss: Skattelättnad för arbetsresor – ett enklare och färdmedelsneutralt regelverk

Regeringen har överlämnat lagrådsremissen till Lagrådet.

16/3
2022
BESLUT

Beslut: Inkomstskatt

Riksdagen har fattat beslut i ärendet.

21/1
2022
REMISS

Remiss: Skattelättnad för arbetsresor – ett enklare och färdmedelsneutralt regelverk (Promemoria)

Sista datum att svara på remissen.

20/1
2022

Övre km-gräns i regeringens nya reseavdrag möter motstånd

Regeringens nya förslag på ett reseavdrag innebär ett tak för ersättningen vid 80 kilometers resväg till jobbet. Begränsningen möter protester från en rad remissinstanser, inte minst i norra Sverige.

Läs mer
25/10
2021

Politiskt nålsöga väntar för regeringens nya reseavdrag

Regeringen lanserar det nya förslaget om en resereduktion som ett sätt att kapa både skattefusk och fossila subventioner. Men tidsplanen är tajt och det finns flera delar i förslaget för oppositionen att angripa. "Vi är förberedda på att frågan kan bli en del av oppositionens kritik mot regeringen inför valet", säger en regeringskälla till Altinget.

Läs mer
22/10
2021
SOU/DS

DS: Skattelättnad för arbetsresor – ett enklare och färdmedelsneutralt regelverk

Utredaren har överlämnat "Skattelättnad för arbetsresor – ett enklare och färdmedelsneutralt regelverk" till finansdepartementet.

21/9
2021

Reseavdraget utanför budgeten – men Skog (MP) stänger inte dörren

Trots bred uppbackning om behovet av en reseavdragsreform lämnar regeringen inget besked i budgetpropositionen. Men Miljöpartiets gruppledare Karolina Skog öppnar för att ändå gå vidare i frågan. KD:s Kjell-Arne Ottosson välkomnar i så fall debatten.

Läs mer
26/8
2021

Sista chansen för reseavdragsreform?

Förberedelserna för en stor reform av reseavdraget är i stora delar klara. Men efter att januariavtalet har fallit är det oklart om den sedan länge utlovade förändringen kommer på plats.

Läs mer
15/9
2020

Strid om inblandningsnivåer flyttade fram besked

BUDGETKOMMENTAR. Skattehöjningen stryks, ändå ser reduktionsplikten ut att leda till höjda priser vid pumpen. Regeringen låter sig inte hindras av risken för bensinuppror, men har lagt in en nödutgång under valåret.

Läs mer
6/11
2019

Utredarens svar på reseavdragskritiken: En del missförstånd

REMISSRUNDA. En övervägande majoritet är positiv till den föreslagna förändringen av reseavdraget – samtidigt finns det hårda kritiker som anser att landsbygden missgynnas. Men utredaren Lennart Olsen anser att delar av kritiken baseras på missförstånd.

Läs mer
1/11
2019
REMISS

Remiss: Skattelättnad för arbetsresor (SOU 2019:36)

Sista datum att svara på remissen.

1/7
2019
KOMMITTÉDIREKTIV

Utredning: Ett förändrat reseavdragssystem, Dir. 2017:134

Sista datum för utredaren att redovisa uppdraget.

26/6
2019
SOU/DS

SOU: Skattelättnad för arbetsresor (SOU 2019:36)

Utredaren har överlämnat betänkandet "Skattelättnad för arbetsresor" till finansdepartementet.

4/6
2019

Nytt reseavdrag kan ge svar till bensinupproret

FÖRDJUPNING. Flera reformer kan påverka priset för att ta sig fram på vägarna framöver. Men där reseavdraget lär leda till en minskad kostnad för vissa bilresenärer, lär den förlängda reduktionsplikten ge en skjuts åt andra hållet.

Läs mer
21/12
2017

Reseavdraget ska klimatanpassas

ARBETSRESOR. Skatteavdraget för resor till och från jobbet måste bli klimatsmartare. Det anser regeringen som nu har tillsatt en utredning.

Läs mer
21/12
2017
KOMMITTÉDIREKTIV

Kommittédirektiv: Ett förändrat reseavdragssystem

Regeringen har tillsatt en utredning.

14/12
2017
UTSKOTTSBETÄNKANDE

Betänkande: Inkomstskatt

Skatteutskottet har presenterat sitt förslag till riksdagsbeslut.