En modern och effektiv miljöprövning
Departement: Klimatoch näringslivsdepartementet, Miljödepartementet
Utskott: Ärendet befinner sig hos regeringen
Status: Remiss

25/5
2023

Professorer: Lobbyister och företag sprider myter om svensk miljölagstiftning

Debatten om miljöbalken måste föras på sakliga grunder och inte genom myter. Det skriver Jonas Ebbesson, professor i miljörätt, Stockholms universitet, och Jan Darpö, professor emeritus i miljörätt, Uppsala universitet.

Läs mer
17/4
2023

Regeringens besked om miljötillstånden och energipolitiken

Någon havslag är inte på gång från regeringen, vilket får kritik från miljörörelsen. Däremot ska både en proposition för snabbare miljötillståndsprocesser och en proposition med inriktningen för energipolitiken läggas fram i höst. 

Läs mer
26/1
2023

Låt inte EU-ordförandeskapet fördröja en reform av miljöbalken

Vi har full förståelse för att Sverige som EU-ordförandeland innebär omfattande insatser, men utredningen om en reviderad miljöbalk och tillståndsprocess får inte skjutas på framtiden. Det skriver Jonas Hagelqvist, vd IKEM, och Rebecca Wennerberg, miljöjurist IKEM.

Läs mer
26/1
2023

Oklart när förslagen kommer som ska korta tillståndsprocesserna

Tidöpartierna har lovat att förkorta och förenkla miljötillståndsprocesserna, bland annat genom förslag från Miljöprövningsutredningen. Men regeringen kan inte ge besked om när en första proposition kan vara klar. ”Jag skulle önska att jag kunde sätta en prognos för det”, säger Ebba Busch (KD).

Läs mer
12/1
2023

EU-krav underlättar inte utbyggnaden av vindkraft till havs

Statsminister Ulf Kristersson är intresserad av att se på den danska modellen för att underlätta för havsvindsutbyggnad. Han får dock inte särskilt mycket draghjälp av de EU-regler som just nu stöps om för att pressa medlemsländerna att öka utbyggnadstakten.

Läs mer
31/10
2022
REMISS

Remiss: Om prövning och omprövning – en del av den gröna omställningen (SOU 2022:33)

Sista datum att svara på remissen.

4/7
2022

Replik: Miljöfel blir inte arbetsrätt

Att vår vice ordförande och flera fackliga organisationer kritiserar miljöprövningsutredningen är anmärkningsvärt. Det är inte fackens roll att sprida näringslivets felaktiga påståenden och opinionsbilda mot svensk miljölagstiftning, skriver Naturskyddsföreningens Unionenklubb. 

Läs mer
23/6
2022

Skogsindustrierna: Dags att effektivisera miljöprövningarna

Långsamma, oförutsägbara och dyra miljöprövningar hindrar industrins investeringar. I väntan på att systemet görs om helt behöver politiken ta ett kliv framåt och förbättra det vi har, skriver Helena Sjögren, miljödirektör på Skogsindustrierna.

Läs mer
21/6
2022

Industrin: Satsa på grön omställning – inte gränslös omprövning

Regeringens miljöprövningsutredning som presenterades i veckan är tyvärr en besvikelse och kommer inte förenkla för den gröna omställningen mer än på marginalen. Vi vill se ett ordentligt omtag. Det skriver åtta företrädare i Industrirådet.

Läs mer
14/6
2022
SOU/DS

SOU: Om prövning och omprövning (SOU 2022:33)

Utredaren har överlämnat betänkandet "Om prövning och omprövning" till miljödepartementet.

31/5
2022

Miljöprövningsutredningen skjuter på släppet

Miljöprövningsutredningen hade deadline för sitt betänkande den 31 maj. Men utredningen skickas först på tryck dagen därpå, och förslaget väntas nu presenteras den 13 juni, enligt utredare Peter Ardö.

Läs mer
31/5
2022
KOMMITTÉDIREKTIV

Utredning: En modern och effektiv miljöprövning, Dir. 2020:86

Sista datum för utredaren att redovisa uppdraget.

25/5
2022

Flera nya tilltag i EU-kommissionen miljöprövningsbud

För att underlätta en snabbare utbyggnad av förnybar energi lånar Bryssel inspiration från bland annat Köpenhamn och Berlin. Men tilltaget sticker ut i bland annat Stockholm, även om dörren gläntats på tidigare.

Läs mer
21/4
2022

Slutfas för miljötillståndsutredning – opposition ser fram emot resultat

En av mandatperiodens hetaste utredningar går nu in på sluttampen. Utredaren Peter Ardö utlovar svar på alla frågor som ingår i uppdraget. Och oppositionen väntar spänt på resultatet.

Läs mer
19/8
2021

Regeringen överväger grön gräddfil för stora klimatprojekt

Sedan förra sommaren har Peter Ardö sett över hur processen för miljötillstånd kan bli snabbare. Nu vill regeringen att han även utreder om stora omställningsprojekt inom industrin ska få förtur – en grön gräddfil – trots att idén förkastades så sent som år 2018. ”Det är en vändning.” säger han till Altinget.

Läs mer
25/9
2020

"Inrätta inte ett snabbspår för allehanda lyckosökare"

DEBATT. Det är av högsta vikt att direktiven för den kommande översynen av minerallagen skrivs med förstånd. Särskilt när Sveriges miljöprövningssystem ska utredas för att uppnå snabbare tillståndsprocesser. Det skriver nätverket Vetonu.

Läs mer
27/8
2020

Omtag för miljötillstånden – men kniviga avvägningar väntar

OMTVISTAD. Den nya utredningen som ska ta fram förslag till förändringar av miljötillståndsprocessen kommer troligen stöta på patrull, tror den förra utredaren. Samtidigt finns en farhåga hos näringslivet att lagändringarna kommer dra ut på tiden.

Läs mer
26/8
2020

Han ska se över systemet för miljöprövning

Regeringen har tillsatt en utredning som ska se över det nuvarande systemet för miljöprövning. Utredare blir Peter Ardö, chefsrådman på mark- och miljödomstolen vid Växjö tingsrätt.

Läs mer
26/8
2020

Han ska se över systemet för miljöprövning

Regeringen har tillsatt en utredning som ska se över det nuvarande systemet för miljöprövning. Utredare blir Peter Ardö, chefsrådman på mark- och miljödomstolen vid Växjö tingsrätt.

Läs mer
25/8
2020
KOMMITTÉDIREKTIV

Kommittédirektiv: En modern och effektiv miljöprövning

Regeringen har tillsatt en utredning.