Genomförande av direktivet om tillräckliga minimilöner
Departement: Arbetsmarknadsdepartementet
Utskott: Ärendet befinner sig hos regeringen
Status: Kommittédirektiv

23/6
2023
KOMMITTÉDIREKTIV

Utredning: Genomförande av direktivet om tillräckliga minimilöner, Dir. 2022:140

Sista datum för utredaren att redovisa uppdraget.

22/12
2022

Hon ska utreda minimilöner: ”Tanken är att den svenska modellen bevaras”

Carina Gunnarsson ska utreda hur direktivet om minimilöner ska genomföras i Sverige. Enligt henne är det ”bara i de fall där det ter sig som helt nödvändigt att vi behöver göra någonting med våra nuvarande inhemska regler som det ska föreslås.”

Läs mer
22/12
2022

Kommer Ulf Kristersson att lägga sig platt för EU?

I oktober antog Europeiska rådet EU:s direktiv om tillräckliga minimilöner. Nu är det upp till bevis för Ulf Kristersson: Kommer du att stå upp för den svenska arbetsmarknadsmodellen eller lägga dig platt för EU? Det frågar sig Ciczie Weidby, arbetsmarknadspolitisk talesperson för Vänsterpartiet.

Läs mer
15/12
2022
KOMMITTÉDIREKTIV

Kommittédirektiv: Genomförande av direktivet om tillräckliga minimilöner

Regeringen har tillsatt en utredning.