Översyn av artskyddsförordningen
Departement: Klimat- och näringslivsdepartementet, Miljödepartementet
Utskott: Ärendet befinner sig hos regeringen
Status: Remiss

30/6
2022

Regeringen når inte hela vägen fram kring artskyddet

Att en blomma är fridlyst, och därför inte bör plockas, bör inte begränsa möjligheterna att fortsätta med skogsbruk i en skog som brukats i århundraden. Fler åtgärder behövs för att stärka skogsägares rättigheter, skriver Paul Christensson, LRF Skogsägarna.

Läs mer
2/6
2022

Slutreplik av nio jurister: Därför har Skogsstyrelsen fel

Det stämmer inte att det är domstolspraxis som har tvingat fram att myndigheternas utredningsansvar lämpas över på de enskilda skogsägarna. Det skriver nio jurister i en slutreplik till Skogsstyrelsen.

Läs mer
17/5
2022

Skogsstyrelsen: ”Anmärkningsvärt att jurister uppmanar oss att strunta i domstolsutslag” 

Man kan givetvis tycka att det är orimligt att skogsägaren ska ha ansvaret för att se till att inte döda eller störa fridlysta arter i skogen. Men det är inte så lagen ska tolkas, enligt våra domstolar, skriver Herman Sundqvist, generaldirektör för Skogsstyrelsen i en replik.

Läs mer
17/5
2022

Flest kokkaffekannor före valet vinner

På med flanellskjortan, nu är det valrörelse! Partierna försöker vända valvindarna genom att kandidera i skogen. Men frågan är hur bra det kommer att gå, eftersom bara 15 procent av väljarna utanför de stora städerna identifierar sig som konservativa.

Läs mer
12/5
2022

Oacceptabelt att Skogsstyrelsen lämpar över utredningsansvar på skogsägarna

Det svenska skogsbruket är grundlagsskyddat som pågående markanvändning. Om inte Skogsstyrelsen och Naturvårdsverket tar hänsyn till detta när de nu utarbetar nya riktlinjer för utredningsansvaret väntar fortsatta tvister och rättslösheten bland skogsägare, varnar flera jurister som är experter på skogsbruk.

Läs mer
10/3
2022

Strandhäll: Översyn av miljöbalk innebär inte en ny utredning

De senaste veckornas artskyddspolitiska debatt fick ett nytt inslag när klimat- och miljöministern utlovade en ”översyn också av miljöbalken”. Men det är ingen ny utredning på gång, enligt Annika Strandhäll (S).

Läs mer
15/2
2022

Landsbygdsministern om artskyddet och skogen: Prioriterad fråga

Skogsstyrelsens besked om att varje fågel framöver ska skyddas från störningar från skogsbruket – som en följd av vägledande domar – har väckt starka reaktioner från skogsnäringen. Landsbygdsminister Anna-Caren Sätherberg (S) säger att frågan att prioriterad och att regeringen ser över vad som kan göras.

Läs mer
25/10
2021

Kunskapsunderlag för hotade arter möter tufft motstånd

Artskyddsutredningen idé att länsstyrelserna ska ta fram särskilda livsmiljöunderlag för de hotade arterna får nobben från tunga remissinstanser. Naturvårdsverket och branschorganisationen Skogsindustrierna säger båda nej. Mark- och miljödomstolen i Östersund varnar för ökad rättsosäkerhet för markägarna.

Läs mer
25/10
2021
REMISS

Remiss: Artskyddsutredningens betänkande Skydd av arter – vårt gemensamma ansvar (SOU 2021:51)

Sista datum att svara på remissen.

21/9
2021

WWF: Jordbruksverkets roll är central i arbetet mot artskyddsbrott

Nedrustningen av Jordbruksverkets arbete mot illegal handel med vilda djur är mycket illavarslande. Vi uppmanar Jordbruksverket att snarast återställa den kompetens som tidigare funnits inom avdelningen som hanterar Cites, skriver representanter för Världsnaturfonden WWF.

Läs mer
17/6
2021

Införsel av jakttroféer kan sekretessbeläggas

I framtiden kan Anders Borg, Zlatan Ibrahimovic, Felix Herngren och andra kända jägare slippa stå till svars för att ha jagat lejon, zebror och babianer i Afrika. Artskyddsutredaren Lars Tysklind föreslår att personuppgifterna i importtillstånd för jakttroféer ska kunna beläggas med sekretess.

Läs mer
15/6
2021

Artskyddsutredare Lars Tysklind svarar på kritiken

Delar av skogsnäringen har tagit i från tårna i sin kritik mot Artskyddsutredningens slutbetänkande, en utredning som landar mitt under januaripartiernas förhandlingar om förslagen i Skogsutredningen. Men är han förvånad och borde han "läxas upp" av politikerna? Läs Altingets intervju med Lars Tysklind.

Läs mer
10/6
2021
SOU/DS

SOU: Skydd av arter - vårt gemensamma ansvar

Utredaren har överlämnat betänkandet "Skydd av arter - vårt gemensamma ansvar" till miljödepartementet.

10/6
2021
KOMMITTÉDIREKTIV

Utredning: Översyn av artskyddsförordningen, Dir. 2020:58

Sista datum för utredaren att redovisa uppdraget.

3/5
2021

Då ska Artskyddsutredningen vara klar

Artskyddsutredaren Lars Tysklind har fått förlängning från regeringen. Istället för att lämna över sitt slutbetänkande den 14 maj, har regeringen flyttat fram deadline till den 10 juni.

Läs mer
16/3
2021

Artskyddsutredaren begär mer tid

FÖRLÄNGNING. Nästan framme vid målsnöret begär nu artskyddsutredaren Lars Tysklind mer tid från regeringen. Orsaken är en ny dom från EU-domstolen som förändrar förutsättningarna.

Läs mer
12/1
2021

WWF: Viktigt att artskyddet stärks när lagen ses över

DEBATT. När artskyddsförordningen nu ses över uppmanar vi utredare och politiker att prioritera ett stärkt artskydd. Sveriges biologiska mångfald är hotad, skriver Världsnaturfonden WWF.

Läs mer
26/5
2020

Till slut – artskyddsförordningen ses över

NY UTREDNING. År 2016 påtalade två generaldirektörer det trängande behovet av att artskyddsförordningen ses över – fyra år senare har regeringen fått utredningen på plats. Valet av utredare får beröm från alla håll, men Naturskyddsföreningen anser att direktiven lutar betänkligt åt markägarhåll.

Läs mer
25/5
2020
KOMMITTÉDIREKTIV

Kommittédirektiv: Översyn av artskyddsförordningen

Regeringen har tillsatt en utredning.

19/3
2020

C: Vill helst ha samlat bud från skogsutredningen

DRÖJSMÅL. Centerpartiets Peter Helander har förståelse för att äganderättsutredningen kan behöva dra ut på tiden, bland annat på grund av att politiken ännu inte har lyckats dra igång artskyddsutredningen.

Läs mer
23/1
2020

Artskyddsöversyn dröjer – flera frågor återstår

KOMMITTÉDIREKTIV. Ännu dröjer den laddade översynen av artskyddsförordningen. Flera knäckfrågor återstår fortfarande att lösa ut, enligt partiföreträdare inblandade i förhandlingarna.

Läs mer
16/10
2018

"Så kan en ny regering återskapa skogsägarnas förtroende"

DEBATT. En ny regering måste återskapa förtroendet hos skogsägarna genom att samhället åtar sig för att stå för kostander för nyckelbiotoper, nekade avverkningstillstånd och förbud via artskyddsförordningen, skriver Anders Pettersson, Västerbottens Allmänningsförbund.

Läs mer
6/11
2017

Fortsatt ingen vink om artskyddsförordningen

KORTNYTT. Regeringen lämnar fortsatt inget besked om det blir någon översyn av artskyddsförordningen eller ej.

Läs mer
22/5
2017

LRF Skogsägarna: Statsministern måste ta ansvar i artskyddsfrågan

DEBATT. Den svenska artskyddsförordningen måste ses över. Men miljöministern och landsbygdsministern ger motstridiga besked och verkar inte inse allvaret i frågan. Därför är det är dags att statsministern agerar och ger besked till Sveriges 300 000 skogsägare, skriver LRF Skogsägarna.

Läs mer
17/5
2017

Bucht går emot Skogs skogsbesked

SKOG. Det finns inga planer på att göra en översyn av artskyddsförordningen, meddelade nyligen miljöminister Karolina Skog (MP). Men landsbygdsminister Sven-Erik Buchts (S) besked till Altinget är att frågan inte alls är avgjord.

Läs mer
14/12
2016

Regeringen fortsätter fundera kring artskyddsförordningen

ÖVERSYN. I början av sommaren bad Skogsstyrelsen och Naturvårdsverket att regeringen skulle göra en översyn av artskyddsförordningen. Men regeringen funderar fortfarande på förslaget.

Läs mer
2/5
2016

"Artskyddsförordningen riskerar tillväxt inom bioekonomi"

DEBATT. Tillämpningen av artskyddsförordningen riskerar att skapa en osäker försörjning av träråvara till industrin. Det skriver Mårten Larsson och Linda Eriksson, Skogsindustrierna, som instämmer i den kritiken mot Skogsstyrelsens och Naturvårdsverkets förslag om hur artskyddsärenden ska handläggas.

Läs mer
25/4
2016

"En ny remissrunda bör genomföras"

SLUTREPLIK. Naturvårdsverket och Skogsstyrelsen bör presentera ett helt nytt förslag till riktlinjer för handläggning av artskyddsärenden. Det skriver Naturbrukarnas Rickard Axdorff som efterlyser handlingskraft från näringsdepartementet.

Läs mer
19/4
2016

"Artskyddsförordningen är en mycket svår fråga"

DEBATT. Naturvårdsverket och Skogsstyrelsen hittar inte alls på några egna lagar och förordningar, utan följer dem som finns. Det skriver Naturvårdsverkets Anette Andersson och Skogsstyrelsens Magnus Viklund i en replik till Naturbrukarnas Rickard Axdorff som kritiserat myndigheternas förslag om hur artskyddsärenden ska handläggas.

Läs mer
14/4
2016

"Orimligt förslag från Skogsstyrelsen och Naturvårdsverket"

DEBATT. Naturvårdsverket och Skogsstyrelsen sätter sig över vår författning och hittar på egna lagar. Det skriver Naturbrukarnas ordförande Rickard Axdorff om myndigheternas kontroversiella förslag till nya riktlinjer för handläggning av artskyddsärenden.

Läs mer