Utredning: Stärkt konkurrenskraft för livsmedelsproducenter och ett starkt djurskydd, Dir. 2023:19
Departement: Landsbygdsoch infrastrukturdepartementet
Utskott: Ärendet befinner sig hos regeringen
Status: Kommittédirektiv

30/6
2024
KOMMITTÉDIREKTIV

Utredning: Stärkt konkurrenskraft för livsmedelsproducenter och ett starkt djurskydd, Dir. 2023:19

Sista datum för utredaren att redovisa uppdraget.

30/6
2024
KOMMITTÉDIREKTIV

Utredning: Stärkt konkurrenskraft för livsmedelsproducenter och ett starkt djurskydd, Dir. 2023:19

Sista datum för utredaren att redovisa uppdraget.

9/5
2023

Regeringens jordbruksdrag: Vill se över betesstöd i strategiska planen

Mot bakgrund av en förändrad omvärld och för att sätta en egen touch på stödpolitiken ger landsbygdsminister Peter Kullgren (KD) Jordbruksverket i uppdrag att se över stöden inom Cap. Bland annat vill regeringen införa ett nytt stöd för kor på bete, vilket myndigheten tidigare avrått från.

Läs mer
10/2
2023

Ex-landshövding och stålprofil blir djurskyddsutredare

Elisabeth Nilsson, tidigare landshövding och vd för stålindustrins branschorganisation Jernkontoret, ska leda regeringens djurskyddsutredning.

Läs mer
10/2
2023
KOMMITTÉDIREKTIV

Kommittédirektiv: Utredning: Stärkt konkurrenskraft för livsmedelsproducenter och ett starkt djurskydd, Dir. 2023:19

Regeringen har tillsatt en utredning.