Stärkt äganderätt, flexibla skyddsformer och naturvård i skogen
Departement: Klimatoch näringslivsdepartementet, Landsbygdsoch infrastrukturdepartementet, Miljödepartementet, Näringsdepartementet
Utskott: Miljö- och jordbruksutskottet
Status: Remiss

9/3
2023

Hur blev skyddet av Sveriges skogar ett EU-problem och vad kan göras åt det?

I den bästa av världar skulle även Bryssel förstå och acceptera hur vi tänker i Sverige kring brukande och bevarade av skog. Men den förståelsen finns inte i Bryssel, skriver Jonas Jacobsson, ledamot i Kungliga skogs- och lantbruksakademien, skoglig doktor i skogshushållning.

Läs mer
17/1
2023

Här är skogsuppdragen som blir klara under 2023

Den skogsproposition som riksdagen beslutade om i början av förra året resulterade i en skur av uppdrag över Naturvårdsverket och Skogsstyrelsen. En majoritet av dem blir klara under åren, här är datumen att hålla koll på.

Läs mer
15/9
2022
REMISS

Remiss: Förtydligande av bemyndigande att meddela föreskrifter om anmälan för samråd (Promemoria)

Sista datum att svara på remissen.

22/6
2022
BESLUT

Beslut: Tydligare bestämmelser om ersättning vid avslag på ansökningar om tillstånd till avverkning i fjällnära skog

Riksdagen har fattat beslut i ärendet.

16/6
2022

Skogsuppdragen haglar över myndigheterna

140 000 hektar statlig fjällnära skog ska skyddas, Naturvårdsverket ska börja arbeta med nya nationalparker och Skatteverket ska ta fram förmånligare skatteregler för skogsägare. Bland annat. Listan på skogsuppdrag på väg ut till myndigheterna från ministrarna Sätherberg (S) och Strandhäll (S) är lång.

Läs mer
9/6
2022
UTSKOTTSBETÄNKANDE

Betänkande: Tydligare bestämmelser om ersättning vid avslag på ansökningar om tillstånd till avverkning i fjällnära skog

Miljö- och jordbruksutskottet har presenterat sitt förslag till riksdagsbeslut.

5/5
2022
UTSKOTTSBETÄNKANDE

Betänkande: Naturvård och biologisk mångfald

Miljö- och jordbruksutskottet har presenterat sitt förslag till riksdagsbeslut.

5/4
2022
PROPOSITION

Proposition: Tydligare bestämmelser om ersättning vid avslag på ansökningar om tillstånd till avverkning i fjällnära skog

Regeringen har överlämnat propositionen till riksdagen.

31/3
2022

Oppositionen är häpnadsväckande naturskyddsfientlig

Att personer i den högsta lagstiftande församlingen inte bemödar sig mer att lyssna på expertmyndigheter när det gäller skogen är oförskämt mot både naturen och kommande generationer. Det skriver Ulf von Sydow, talesperson Skydda skogen, tidigare ordförande Naturskyddsföreningen samt sakkunnig i 1990 års Skogsutredning.

Läs mer
30/3
2022
BESLUT

Beslut: Stärkt äganderätt, flexibla skyddsformer och ökade incitament för naturvården i skogen med frivillighet som grund

Riksdagen har fattat beslut i ärendet.

22/3
2022

Skogspropositionen är på väg över mållinjen

På torsdag är det dags för riksdagsdebatt om skog och äganderätt. Det är skogspropositionen, ett resultat av det nu övergivna januariavtalet, som når kammaren. Miljö- och jordbruksutskottet vill dessutom att riksdagen ställer sig bakom att formellt skyddade områden regelbundet ses över – och vid behov upphävs.

Läs mer
17/3
2022
UTSKOTTSBETÄNKANDE

Betänkande: Stärkt äganderätt, flexibla skyddsformer och ökade incitament för naturvården i skogen med frivillighet som grund

Miljö- och jordbruksutskottet har presenterat sitt förslag till riksdagsbeslut.

5/3
2022
LAGRÅDSREMISS

Lagrådsremiss: Tydligare bestämmelser om ersättning vid avslag på ansökan om tillstånd till avverkning i fjällnära skog

Regeringen har överlämnat lagrådsremissen till Lagrådet.

18/1
2022

Låt naturvärden vara en möjlighet för skogsägaren

Höga naturvärden bör vara en möjlighet snarare än ett hot för skogsägaren. Först då kan vi komma framåt i arbetet med att utveckla den biologiska mångfalden i skogen. Det skriver Paul Christensson, LRF skogsägarna i en replik.

Läs mer
13/1
2022

Den fjällnära skogen kräver långsiktiga politiska beslut

De politiska besluten som rör fjällnära skog och skyddet av denna präglas av kortsiktighet och osäkerhet. Det drabbar både privata skogsägare och den biologiska mångfalden, skriver företrädare för stiftelsen Skogssällskapet.

Läs mer
11/1
2022

Flytta Skogsstyrelsens fältverksamhet till länsstyrelserna

Att ha två glest bemannade myndigheter ute i skogen som ibland ger olika besked, har olika ansvarsområden och olika agendor fungerar inte. Kanske är det dags att samordna länsstyrelsernas och Skogsstyrelsens lokala arbete till länsstyrelserna? Det skriver Leif Öster, skogsägare och tidigare expert i Skogsutredningen.

Läs mer
9/12
2021

Moderaterna vill sekretessbelägga nyckelbiotopsregistret

Moderaterna vill att Skogsstyrelsens nyckelbiotopsregister inte längre ska vara offentligt, utan endast markägarna ska komma åt uppgifterna. ”Registret kan få finnas kvar, men det behöver inte vara publikt. Det skulle lugna ner debatten,” säger partiets landsbygdspolitiska talesperson John Widegren till Altinget.

Läs mer
2/12
2021

MP: Vi vill vårda och förtydliga skogsuppgörelsen

Miljöpartiets och Centerpartiets uppfattning om vad skogsuppgörelsen egentligen innebär går rejält isär. Nu väljer Miljöpartiet att lägga en följdmotion på skogspropositionen. ”Det är för att vårda uppgörelsen”, säger Maria Gardfjell (MP).

Läs mer
24/11
2021

Två miljarder mindre till skogen inget problem för (C)

Att två miljarder till skydd av värdefulla skogar försvinner i och med att M+KD+SD-budgeten röstades igenom i riksdagen förändrar inte Centerns syn på skogsuppgörelsen med regeringen, enligt Peter Helander, partiets skogspolitiska talesperson.

Läs mer
23/11
2021

Greenpeace: Sätt klimatet före skogsindustrins intressen

Att minska avverkningen av skog är det viktigaste bidraget Sverige kan ge för att minska klimatkrisen. I stället går regeringen motsatt väg i skogsuppgörelsen med Centerpartiet. Nu måste regeringen agera efter vetenskapen och sätta klimat och biologisk mångfald framför skogsindustrins intressen, skriver Isadora Wronski, Greenpeace.

Läs mer
16/11
2021

Skogsuppgörelsen ett utmärkt vapen i de fortsatta striderna

Det är allt annat än glasklart vad skrivningarna om frivillighet i skogspropositionen faktiskt kommer att förändra. Men på något sätt ska myndigheterna i alla fall bli mer passiva, samtidigt som de säkrar att skyddsvärda skogar inte avverkas.

Läs mer
10/11
2021
PROPOSITION

Proposition: Stärkt äganderätt, flexibla skyddsformer och ökade incitament för naturvården i skogen med frivillighet som grund

Regeringen har överlämnat propositionen till riksdagen.

10/11
2021

Skogen och stränderna – segrar eller förluster?

Både MP och C utmålar sig som segrare efter att förhandlingarna om strandskyddet och skogen till sist gick i lås. Vem som har rätt återstår att se, men det som är klart är att överenskommelserna innebär en lång rad förändringar. Och att Löfven till sist kunde tacka för sig.

Läs mer
4/11
2021

Systemskiftet i skogen förnekas och skyttegravarna grävs all djupare

En konstruktiv skogsdebatt blockeras av att utmaningarna debatteras en och en. Jag föreslår inrättandet av ett Skogsråd med oberoende ledamöter från viktiga samhällsområden. Ett råd, som bland annat kan behandla systemperspektiv, vad politiken bör besluta om och under vilka spelregler skogsbruk och skogsnäring får utvecklas. Det skriver Sten B Nilsson.

Läs mer
2/11
2021

Olika bud om överenskommelse nåtts kring skogen

Finns det en överenskommelse för de skogspolitiska förändringarna mellan regeringen och Centerpartiet? S talesperson bekräftar initialt Altingets uppgift att så är fallet, men menar senare att han uttryckt sig felaktigt. Och varken C:s eller MP:s diton vill gå så långt.

Läs mer
23/9
2021

Budgetens hemliga avsnitt – skogen

Miljardsatsningen på skydd av värdefull natur har fokus på den fjällnära skogen, men innehåller också betydande avsnitt som ännu är helt oskrivna. Generaldirektörerna på Naturvårdsverket och Skogsstyrelsen får helt enkelt vänta och se vad det är regeringen hoppas på att genomföra.

Läs mer
14/9
2021

Nya lösningar behövs i den fjällnära skogen

Skogsutredningens förslag om tvångsinlösning av enskild mark är inte värdigt en fungerande rättsstat. Det behövs nya tankebanor för att på ett legitimt sätt och med skogsägarens önskemål i centrum, lösa frågan om den fjällnära skogen. Det skriver Torgny Hardselius och Jonas Eriksson, Norra skog.

Läs mer
7/9
2021

Sekreterare från Skogsutredningen till Sveaskog

Tommy Ek är ny naturvårdsstrateg på Sveaskog. Han kommer senast från en anställning på Naturvårdsverket, Ek har också varit sekreterare i den stora Skogsutredningen.

Läs mer
7/7
2021

C:s skogsförhandlare: Budgetpåverkande reform kräver snabba beslut

Centerpartiet kan om allt går vägen fortsätta sitta med i förhandlingarna om skog-, arbetsmarknads-, och strandskyddsfrågorna med regeringspartierna. Delar av dessa har också budgetpåverkan, vilket kräver att samtalen ros i hamn kvickt.

Läs mer
10/6
2021

Kontraproduktivt att bestraffa den som låter naturvärden utvecklas

Frivillighet bör vara grunden för framtidens naturskydd. Denna princip är ett av de få förslag från Skogsutredningen som bör bli verklighet. Dagens system där den skogsägare som byggt upp höga naturvärden riskerar att bli borttvingad från sin mark är kontraproduktivt, vilket även WWF bör inse. Det skriver LRF Skogsägarna i en replik.

Läs mer
3/6
2021

WWF: Överge inte en fungerande modell för skogsskydd

Efter politiska påtryckningar föreslås att dagens modell för skogsskydd ska överges. Vi ser en stor risk att det nya förslaget kommer leda till att de mest värdefulla skogarna inte skyddas och att skyddet fragmenteras. Vi uppmanar därför våra beslutsfattare att stå upp för ett fungerande skogsskydd, skriver Världsnaturfonden WWF.

Läs mer
20/5
2021

Miljö-gd:n om fjällskogarna: "Vi vill synliggöra en lösning"

Med dialoger, förhandlingar och handslag krattar Naturvårdsverkets generaldirektör Björn Risinger just nu manegen för Skogsutredningens förslag om fjällskogarna. En del i det är en avsiktsförklaring mellan myndigheten och de tre skogsbolagen Holmen, SCA och Stora enso.

Läs mer
4/5
2021

Det krävs politiska beslut om den svenska skogen

Den svenska skogen är satt under lupp, inte minst med tanke på den omfattande Skogsutredningen som just har varit ute på remiss. För att hitta en väg framåt måste politikerna fatta aktiva beslut. Vi behöver ett tydligt tillväxtmål samtidigt som de svenska miljömålen behöver ses över, skriver representanter för stiftelsen Skogssällskapet.

Läs mer
30/4
2021
REMISS

Remiss: Skogsutredningens betänkande (SOU 2020:73)

Sista datum att svara på remissen.

29/4
2021

Riksarkivarien säger nej till gallring av nyckelbiotoper

Skogsutredningens förslag om att gallra i Skogsstyrelsens register med nyckelbiotoper går emot arkivlagen. Det slår riksarkivarie Karin Åström Iko fast i Riksarkivets remissvar till miljödepartementet.

Läs mer
27/4
2021

Ta Skogsutredningen ett steg till

Det kanske vore klokt att ta Skogsutredningen ett steg till vad gäller det fjällnära området. Låt dem som känner skogen och har erfarenhet av hur den kan brukas komma med förslag på hur olika samhällsmål kan nås. De kanske sitter på oväntade lösningar, skriver Tomas Lundmark i en slutreplik.

Läs mer
27/4
2021

Skogs-gd: ”Olyckligt om det inte blir något av Skogsutredningen”

Majoriteten av förslagen i Skogsutredningen är bra, enligt Skogsstyrelsens generaldirektör Herman Sundqvist som hoppas att politikerna inte missar chansen. ”Här finns saker att hämta, det är ett tillfälle att lösa ut svåra frågor.” säger han.

Läs mer
20/4
2021

Hyggesfritt kan vara en intressant delkomponent i den fjällnära skogen

Tomas Lundmarks förslag på en generell hyggesfri strategi i de fjällnära skogarna är intressant, men förslaget innehåller även nackdelar som är viktiga att ta hänsyn till. Det skriver Anders Pettersson, Västerbottens Allmänningsförbund i en replik.

Läs mer
15/4
2021

Kan man både skydda och bruka den fjällnära skogen?

Skogsutredningen är ute på remiss. Förslaget att göra den fjällnära skogen till nationalpark och upphöra med skogsbruket innebär höga samhällskostnader. Satsa i stället på aktivt men naturnära skogsbruk, skriver Tomas Lundmark, professor i skogsskötsel.

Läs mer
22/2
2021

Professor: Akademin måste stiga fram för en ny skogspolitik

REPLIK. Dagens politiker klarar inte att på egen hand genomföra de grundläggande förändringar av skogspolitiken som krävs. Akademin behöver hjälpa politikerna genom att ta fram en stor karta med olika handlingsvägar för politiken, skriver professor Sten B Nilsson.

Läs mer
9/2
2021

Bolunds start: Skogsförslag på remiss och skogsutspel från MP

SKOGSPOLITIK. Samma dag som Per Bolund (MP) tillträdde som miljö- och klimatminister gick Skogsutredningen ut på remiss. Dagen efter gjorde Bolund och nya språkröret Märta Stenevi klart att Miljöpartiet tänker ta strid i skogsfrågorna.

Läs mer
9/2
2021

V: Regeringen överger miljömålet Levande skogar

DEBATT. Sverige når vare sig miljömålet Levande skogar eller internationella åtaganden om biologisk mångfald. Ändå har regeringen inte föreslagit åtgärder för att stärka miljöhänsynen i skogsbruket, skriver Elin Segerlind och Jens Holm (V).

Läs mer
2/2
2021

Skogsutredningens fjällpaket saknar stöd från C och S

SKOGSPOLITIK. Skogsutredningens förslag att skydda stora områden skog i det fjällnära området med hjälp av tvångsinlösen av marker saknar stöd hos både Socialdemokraterna och Centern. Men utredningen ser ändå ut att vara på väg ut på remiss i sin helhet.

Läs mer
22/12
2020

"Vi behöver bruka vår skog mer – inte mindre"

SLUTREPLIK. Magnus Nilsson menar att man ska prioritera kolsänkan, jag hävdar att vi även måste prioritera förnybara skogsprodukter och bioenergi för att den totala klimatnyttan ska öka. Det skriver Tomas Lundmark, professor vid SLU.

Läs mer
22/12
2020

Slutreplik: Skogspolitiken behöver utvecklas – inte avvecklas

SLUTREPLIK. Skogsutredningen lämnar flera bra förslag, men andra förslag motverkar den samhällsutveckling vi önskar. Sådana förslag måste utelämnas när utredningen ska bli politik, skriver LRF Skogsägarna, Södra skogsägarna, Mellanskog och Norra Skog.

Läs mer
17/12
2020

Replik: Sluta tugga tesen om oförenliga mål

REPLIK. Om man i tid och otid tuggar tesen om oförenliga mål, som både Tomas Lundmark och tyvärr även Skogsutredningen gör, kommer naturligtvis konflikten att bestå. Däremot är det bra att Lundmark lyfter vikten av ökat kolförråd, skriver Magnus Nilsson.

Läs mer
16/12
2020

Replik: Skogsägarföreningarna vill plocka russinen ur kakan

REPLIK. De samlade skogsägarföreningarna vill plocka ut förslag ett och ett ur Skogsutredningen. Ett sådant tillvägagångssätt skulle få stora negativa effekter för naturvårdarbetet. Det skriver Naturskyddsföreningen och Världsnaturfonden WWF.

Läs mer
16/12
2020

"Dags att utmana påståendet att vi måste skydda mer areal"

DEBATT. Som skogen sköts i dag räcker den inte till alla behov, men skogen är en dynamisk resurs i ständig förvandling och kan skötas på många sätt. Jag tror att skogsägarna sitter på lösningen, skriver Tomas Lundmark, professor vid SLU.

Läs mer
16/12
2020

"Vi bör lyssna på Skogsutredningens uppmaningar om samverkan"

REPLIK. Äganderätten är viktig, men biologin bryr sig inte om ägandegränser. Därför är Skogsutredningens uppmaningar om att hitta nya mekanismer för samverkan mellan olika ägare inom landskapet viktiga att lyssna på, skriver Nippe Hylander.

Läs mer
9/12
2020

"Regeringen måste agera för att undvika handlingsförlamning i skogen"

DEBATT. Skogsutredningens ambition var att finna lösningar som kunde gjuta olja på konflikterna om skogen, men effekten tycks ha blivit den motsatta. För att undvika handlingsförlamning i skogsnäringen måste nu regeringen driva igenom några av de centrala förslagen, skriver professor Sten B Nilsson.

Läs mer
9/12
2020

Birdlife: "Långsiktigt skydd av unika naturskogar kräver vilja och samarbete"

DEBATT. Skogsutredningens förslag om fjällskogarna bör behandlas skilt från skogsutredningens övriga förslag. Bevarandet av dessa skogar är av internationell betydelse och frågan bör därför präglas av nationell enighet. Det skriver Christer Johansson, Birdlife Sverige.

Läs mer
4/12
2020

Centern KU-anmäler regeringen för skogsinventering

KU-ANMÄLAN. Centern har KU-anmält regeringen för inventeringen av nyckelbiotoper. Anmälan omfattar tidigare ministrarna Bucht (S) och Skog (MP) samt miljöminister Lövin (MP) – däremot inte landsbygdsminister Jennie Nilsson (S).

Läs mer
3/12
2020

Utredare vill göra nationalpark av kungens jaktmark

NATURSKYDD. Skogsutredaren Agneta Ögren föreslår att fyra av Sveaskogs ekoparker ska bli nationalparker. En av dem är ekoparken Halle- och Hunneberg där kungen jagar älg- och kronvilt.

Läs mer
3/12
2020

Skogsstyrelsen ställde fel krav på skogsägare

JURIDIK. Skogsutredningen har hittat felaktigheter i en av Skogsstyrelsens föreskrifter – myndigheten ställer krav utan att ha mandat för det. Nu krävs ett regeringsbeslut för att upphäva föreskrifterna.

Läs mer
2/12
2020

Debatt: Skogsutredningen missar målet

DEBATT. Behövliga förslag kring stärkt äganderätt och rättssäkerhet uteblev i Skogsutredningen 2019. Våra politiker måste nu tillvarata de bra förslagen och låta resten stanna vid ritbordet, skriver LRF Skogsägarna, Södra skogsägarna, Mellanskog och Norra Skog.

Läs mer
1/12
2020

Olika syn på när skogsförslagen kan bli verklighet

DEADLINE. Centerpartiets Peter Helander tror inte tidsplanen för när Skogsutredningens förslag ska vara på plats kommer att hålla. Men miljödepartementet arbetar fortsatt för att få igenom förslagen till sommaren.

Läs mer
30/11
2020
SOU/DS

SOU: Stärkt äganderätt, flexibla skyddsformer och naturvård i skogen (SOU 2020:73)

Utredaren har överlämnat betänkandet "Stärkt äganderätt, flexibla skyddsformer och naturvård i skogen" till näringsdepartementet.

30/11
2020

Utredare: Så får regeringen ett tydligare ansvar för skogen

DEBATT. Skogsutredningen har gjort sitt yttersta för att lösa några av de många och svåra konflikterna i skogen. Alla kommer inte att bli helt nöjda, men förhoppningsvis kan merparten acceptera de övergripande slutsatserna i förslagen: Vägen framåt måste bygga på kunskap, politisk tydlighet och en konstruktiv dialog, skriver utredare Agneta Ögren.

Läs mer
30/11
2020
KOMMITTÉDIREKTIV

Utredning: Stärkt äganderätt, flexibla skyddsformer och naturvård i skogen, Dir. 2019:46

Sista datum för utredaren att redovisa uppdraget.

27/11
2020

Skogsutredningens förslag kan krocka med EU-regler

ÖVERPRÖVNINGSRISK. Skogsutredningen vill att prövningstiden mellan anmälan och avverkning ska halveras till tre veckor. Men Naturskyddsföreningen anser att förslaget går emot Århuskonventionen, och nya EU-regler kan ge dem understöd i debatten.

Läs mer
27/11
2020

Frivilligt skydd ska minska bråket om skogen

SKOGSUTREDNINGEN. För att minska konflikterna i skogspolitiken ska frivillighet var grunden för formellt skydd, föreslår Skogsutredningen. Men LRF Skogsägarna tycker det är problematiskt att utredningen samtidigt föreslår att enorma arealer skyddas på ofrivillig väg.

Läs mer
27/11
2020

Skogsutredningen: Skydda en halv miljon hektar skog i norr

SKOGSUTREDNINGEN. Staten bör skydda 500 000 hektar skog med höga naturvärden längs med fjällkedjan, föreslår utredaren Agneta Ögren. Förslaget berör 7 000 markägare och kommer till en början sannolikt leda till färre arbetstillfällen.

Läs mer
27/11
2020

Utredningen vill avveckla vissa granskogar

SKOGSUTREDNINGEN. Snabbväxande granskogar på sentida åkermarker bör kunna avvecklas enkelt och snabbt. Det anser Skogsutredningen som tycker skogarna ska undantas från både kravet på avverkningsanmälan och slutavverkningsålder.

Läs mer
27/11
2020

Hallå där Johanna Johansson – Hur ser du på framtiden för nationella skogsprogrammet?

HALLÅ DÄR. Södertörnsforskaren Johanna Johansson har de senaste åren närstuderat samverkan och beslutsfattande inom den nationella skogspolitiken. Skogsutredningens förslag att koppla loss skogsprogrammet från Regeringskansliet låter lovande, tycker hon.

Läs mer
16/6
2020

Mellanskog: Svensk skogspolitik har kört i diket

DEBATT. För många markägare som får nyckelbiotoper registrerade på sin mark innebär det en ekonomisk katastrof och ett raserat förtroende för myndighetsutövning, skriver Mellanskog.

Läs mer
15/6
2020

Skogsutredningen får fem månaders frist

TIDSPRESS. Den stora skogsutredningen skulle egentligen ha lämnat över sina förslag till regeringen den 1 juli. Men den hårt pressade utredningen får fem månaders förlängning av regeringen.

Läs mer
28/5
2020

Skogsutredaren: "Jag utgick från att jag skulle få ett svar"

SKOGSPOLITIK. Skogsutredningen är en central pusselbit i januarisamarbetet för Centerpartiet. Ändå låter regeringen bli att svara på den begäran om förlängd arbetstid som utredaren Agneta Ögren skickade in i mars.

Läs mer
20/5
2020

Naturvårdsverkets gd: Överklaga inte fjällskogsdomarna

FJÄLLSKOG. Kammarkollegiet och Skogsstyrelsen bör inte överklaga de fem domarna om ersättning vid nekat avverkningstillstånd i fjällnära skog, utan låta domarna ligga fast. Det skriver Naturvårdsverkets generaldirektör Björn Risinger i en debattartikel i Land Skogsbruk.

Läs mer
13/5
2020
BESLUT

Beslut: Naturvård och biologisk mångfald

Riksdagen har fattat beslut i ärendet.

29/4
2020
UTSKOTTSBETÄNKANDE

Betänkande: Naturvård och biologisk mångfald

Miljö- och jordbruksutskottet har presenterat sitt förslag till riksdagsbeslut.

28/4
2020

Dockered: "Ge skogsutredningen förlängd tid"

SLUTREPLIK. Skogsutredningen måste få en förlängd utredningstid så att arbetet kan komma i mål. Ingen har glädje av ett hafsverk, skriver Bo Dockered, tidigare styrelseordförande Sveaskog.

Läs mer
21/4
2020

Inget svar till pressad skogsutredning

TIDSPRESS. Skogsutredaren Agneta Ögren har begärt ett helt års förlängd arbetstid från för att klara av sitt omfattande uppdrag. Men ännu har regeringen inte lämnat något besked till utredningen – som har sin nuvarande deadline den 1 juli.

Läs mer
19/3
2020

Skogsutredningen behöver ett år till

TIDSBRIST. Den stora skogsutredningen är en viktig pusselbit i januarisamarbetet mellan regeringen, Liberalerna och Centern. Men utredaren Agneta Ögren har svårt att hinna med det omfattande uppdraget och begär nu mer tid från regeringen.

Läs mer
21/8
2019

Har Centern för bråttom med äganderätten?

KOMMENTAR. Det går att läsa direktiven till utredningen om skogen och äganderätten som en glänsande delseger för Centerpartiet. Men frågan är om det hela kommer att gå riktigt som Annie Lööf har tänkt sig.

Läs mer
18/7
2019
KOMMITTÉDIREKTIV

Kommittédirektiv: Stärkt äganderätt, flexibla skyddsformer och naturvård i skogen

Regeringen har tillsatt en utredning.