Beslutskedja: Ändrade regler för Första–Fjärde AP-fonderna

7/7
2017
26/10
2017
24/5
2018
26/6
2018
15/11
2018
27/11
2018
14/2
2019
4/6
2019
26/1
2022