Begränsning av privata sjukvårdsförsäkringars påverkan på offentligt finansierad hälso- och sjukvård
Departement: Socialdepartementet
Utskott: Socialutskottet
Status: Utskottsbetänkande

25/1
2023

S: Åkesson och Kristersson försvarar gräddfil i vården

Som det står i lagen ska vård ges med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans värdighet. Den som har det största behovet ska ges företräde till vården, skriver Fredrik Lundh Sammeli (S), vice ordförande i socialutskottet.

Läs mer
15/11
2022
REMISS

Remiss: DS Regler om privata sjukvårdsförsäkringar inom den offentligt finansierade hälso- och sjukvården (Ds 2022:15)

Sista datum att svara på remissen.

6/10
2022

Högersidan enade – avslår regeringens förslag på lagändring

I en gemensam följdmotion föreslår M, SD, KD och L att riksdagen avslår den skärpning i hälso- och sjukvårdslagen som S-regeringen velat se för avtal med de privata vårdgivare som även bedriver privatfinansierad vård.

Läs mer
28/6
2022

Propositionen om privata sjukvårdsförsäkringar behandlas först i höst

Utredningen om privata sjukvårdsförsäkringar syftar enligt socialminister Lena Hallengren (S) till att ”öka den demokratiska kontrollen i hälso- och sjukvården”. Utredningen har varit kantad av kritik men regeringens proposition ska inte behandlas igen förrän under hösten.

Läs mer
2/6
2022

Hallengren om sågningen av lagförslag om privata sjukvårdsförsäkringar: ”Bör beaktas” 

Regeringens lagförslag om skärpning för privata sjukvårdsförsäkringar får tung kritik från Lagrådet, oppositionen och branschen. Enligt Vårdföretagarna saknas det bevis för att sjukvårdsförsäkringar skapar förtur i vårdköerna. Men socialminister Lena Hallengren (S) insisterar på att utredningen ändå är ”ett första viktigt steg för att öka kontrollen”.

Läs mer
24/5
2022

Lagrådet sågar regeringens förslag om privata sjukvårdsförsäkringar

Regeringen föreslår skärpta regler för privata sjukvårdsförsäkringar i den skattefinansierade vården för att den med störst behov av vård ska prioriteras i vårdköerna. Men Lagrådet kritiserar förslaget, som man menar är så otydligt skrivet att det är tveksamt att det alls får några effekter. 

Läs mer
10/5
2022

Mårten Blix: Missriktad politik att försvåra för privata vårdgivare

Regeringen vill införa åtgärder mot de privata sjukvårdsförsäkringarna i syfte att öka jämlikheten inom vården. I själva verket kan de privata försäkringarna korta köerna och tillföra extra resurser till det offentliga. Om förslagen går igenom kan tillgängligheten tvärt om försämras. Det skriver Mårten Blix, fil. dr i nationalekonomi, verksam vid Ratio.

Läs mer
10/5
2022

Lagförslag ska stoppa gräddfil för patienter med privat sjukvårdsförsäkring

I höstas blev utredningen om reglering av privata sjukvårdsförsäkringar klar och nu lägger regeringen fram en lagrådsremiss för att skärpa regionernas avtal runt vård till försäkringspatienter.

Läs mer
5/4
2022
UTSKOTTSBETÄNKANDE

Betänkande: Kompetensförsörjning inom hälso- och sjukvården m.m.

Socialutskottet har presenterat sitt förslag till riksdagsbeslut.

10/2
2022

Blixtutredning mot förtur i vårdköerna: ”Stopplag behövs”

Regeringen tillsätter en snabbutredning om hur förtur i vårdköerna ska stoppas. Enligt ekonomiforskare John Lapidus bör privata vårdgivare tvingas välja mellan offentlig eller privat vård. Vårdgivarna varnar för godtyckliga villkor som strider mot upphandlingsrätten.

Läs mer
4/11
2021

Verdandi: Sätt stopp för de privata sjukvårdsförsäkringarna

Sverige är på väg mot en modell som öppnar för väsentligt större andel privat finansierad vård. Det är inte svårt att förstå att förlorarna kommer att bli de som behöver mest vård: äldre, sjuka, kvinnor och låginkomsttagare. Det skriver Emmeli Wulfstrand, Verdandi.

Läs mer
12/10
2021

Svidande kritik mot utredning om privata vårdförsäkringar: ”Missar målet”

Särskild utredare Karin Lewins slutbetänkande om privata sjukvårdsförsäkringar får hård kritik redan innan den varit ute på remiss. Svenska läkaresällskapet är orolig för en ”tipping point” då reglering blir omöjlig. Svensk försäkring däremot varnar för att frågan är ”starkt politiserad”.

Läs mer
30/9
2021
KOMMITTÉDIREKTIV

Utredning: Begränsning av privata sjukvårdsförsäkringars påverkan på offentligt finansierad hälso- och sjukvård, Dir. 2020:83

Sista datum för utredaren att redovisa uppdraget.

9/6
2021
BESLUT

Beslut: Kompetensförsörjning inom hälso- och sjukvården m.m.

Riksdagen har fattat beslut i ärendet.

3/6
2021
UTSKOTTSBETÄNKANDE

Betänkande: Kompetensförsörjning inom hälso- och sjukvården m.m.

Socialutskottet har presenterat sitt förslag till riksdagsbeslut.

20/8
2020
KOMMITTÉDIREKTIV

Kommittédirektiv: Begränsning av privata sjukvårdsförsäkringars påverkan på offentligt finansierad hälso- och sjukvård

Regeringen har tillsatt en utredning.

23/1
2020

Risker med gräddfiler i vårdköerna ska utredas – igen 

KÖPKRAFT. Regeringen har tillsatt en snabbutredning om riskerna med att patienter med privat sjukvårdsförsäkring får vård före dem utan försäkring. Enligt Almega Vårdföretagarna är problemet själva vårdköerna och Svensk försäkring pekar på att det redan finns relevanta lagar.

Läs mer