Klimatdeklaration för byggnader
Departement: Finansdepartementet
Utskott: Civilutskottet
Status: Beslut

20/1
2022

Den nya klimatdeklarationen struntar i byggnadens livslängd

För att byggandet i Sverige ska bli klimatsmart på lång sikt behöver man ta hänsyn till byggnadens hela livslängd – inte bara klimatpåverkan vid byggandet. Det skriver Johan Onno, vd Mur- och putsföretagen.

Läs mer
22/6
2021
BESLUT

Beslut: Klimatdeklaration för byggnader

Riksdagen har fattat beslut i ärendet.

2/6
2021
REMISS

Remiss: Boverkets rapport Utveckling av regler om klimatdeklaration av byggnader

Sista datum att svara på remissen.

23/3
2021
PROPOSITION

Proposition: Klimatdeklaration för byggnader

Regeringen har överlämnat propositionen till riksdagen.

1/2
2021

"Det industriella trähusbyggandet är ett naturligt vägval"

DEBATT. Det industriella träbyggandet är överlägset gällande hållbarhet. Men för att den industriella sektorn ska kunna svara på klimatutmaningarna behöver bostadsfrågan lyftas på regeringens dagordning. Det skriver GS-facket och Trä- och möbelföretagen.

Läs mer
10/12
2020
LAGRÅDSREMISS

Lagrådsremiss: Klimatdeklaration för byggnader

Regeringen har överlämnat lagrådsremissen till Lagrådet.

6/5
2020
REMISS

Remiss: Klimatdeklaration för byggnader (Ds 2020:4)

Sista datum att svara på remissen.

6/5
2020
REMISS

Remiss: Klimatdeklaration för byggnader (Ds 2020:4)

Sista datum att svara på remissen.

17/2
2020
SOU/DS

DS: Klimatdeklaration för byggnader (DS 2020:4)

Utredaren har överlämnat "Klimatdeklaration för byggnader" till finansdepartementet.