April 2024

Måndag 15 april

 • Utredning: Lättnader för kamerabevakning i vissa verksamheter, Dir. 2023:40

  Sista datum för utredaren att redovisa uppdraget.

KL. 13:30
 • Debatt med anledning av vårpropositionens avlämnande

  Finansminister Elisabeth Svantesson (M) överlämnar regeringens ekonomiska vårproposition till riksdagen. Efter det hålls en debatt där riksdagspartienrnas ekonomiska talespersoner deltar.

Tisdag 16 april

KL. 9:30
 • Altinget nätverk: Hur AI förändrar spelplanen för politisk påverkan

  STOCKHOLM. Träff med Altingets nätverk i politisk påverkan. Medverkar gör Brit Stakston, expert på trender inom digital kommunikation, och Daniel Westman, oberoende rådgivare och forskare specialiserad på IT- och medierätt.

Tisdag 23 april

KL. 9:30
 • Altinget nätverk: Statens haverikommissions uppdrag?

  STOCKHOLM. Träff med Altingets hälso- och sjukvårdspolitiska nätverk. Medverkar gör John Ahlberk, generaldirektör vid Statens haverikommission.

Onsdag 24 april

KL. 9:30
 • Altinget nätverk: Att lyfta blicken från enskilda objekt till system och funktionalitet

  STOCKHOLM. Träff med Altingets infrastrukturpolitiska nätverk. Medverkar gör Magnus Persson, tidigare styrelseordförande för Trafikverket. 

Söndag 28 april

 • Miljöpartiets extra kongress

  KONGRESS. Miljöpartiet håller en extra kongress där de ska välja ett nytt språkrör efter Märta Stenevis besked om avgång. 

Tisdag 30 april

 • Utredning: Långsiktiga villkor för ett hållfast och oberoende public service, 2023:27

  Sista datum för utredaren att redovisa uppdraget.

Maj 2024

Torsdag 2 maj

KL. 9:30
 • Altinget nätverk: Försvarsmaktens hantering av framtidens cyberhot

  STOCKHOLM. Träff med Altingets cybersäkerhetspolitiska nätverk. Medverkar gör Pia Gruvö, kryptostrateg vid Must och en av världens nyckelbärare till internet.

Onsdag 8 maj

 • Vänsterpartiets kongress

  8 till 12 maj håller Vänsterpartiet sin kongress som sker vartannat år. I år är kongressen extra lång, och partiprogrammet som ursprungligen skulle behandlas redan 2020 kommer nu ligga på dagordningen. Partiledaren Nooshi Dadgostar förväntas bli omvald.

Fredag 10 maj

 • Utredning: Tilläggsdirektiv till 2022 års vapenutredning (Ju 2022:04), Dir. 2023:50

  Sista datum för utredaren att redovisa uppdraget.

Tisdag 14 maj

KL. 9:30
 • Altinget nätverk: Hur kan AI-teknik användas för energioptimering?

  STOCKHOLM. Träff med Altingets energipolitiska nätverk. Medverkar gör Jonas Forsman, AI-expert vid CGI. 

Onsdag 22 maj

KL. 9:00
 • Partiledardebatt med anledning av val till Europaparlamentet

  Partiledardebatt med anledning av val till Europaparlamentet.

KL. 9:30
 • Altinget nätverk: Hur anpassar vi skogsskötseln efter både motstridiga förväntningar på skogens syfte och rådande klimatförändringar?

  STOCKHOLM. Träff med Altingets skogspolitiska nätverk. Medverkar gör Isabella Hallberg Sramek, Forskare i skogsskötsel vid Sveriges Lantbruksuniversitet och ledamot i Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien.

Torsdag 23 maj

KL. 9:30
 • Altinget nätverk: Hur löser vi den urbana segregationen?

  STOCKHOLM. Träff med Altingets bostadspolitiska nätverk. Medverkar gör Ann Legeby, Professor i Tillämpad stadsbyggnad vid KTH. 

Torsdag 30 maj

KL. 9:30
 • Altinget nätverk: Ökad attraktivitet i norr - hur gick man tillväga?

  STOCKHOLM. Träff med Altingets nätverk i politisk påverkan. Medverkar gör Niklas Nordström, tidigare socialdemokratiskt kommunalråd i Luleå, medgrundare till AIM Public Affairs som under 2022 köptes upp av Miltton, där Niklas nu arbetar som Senior Advisor.

Fredag 31 maj

 • Utredning: Säker och tillgänglig digital identitet, Dir. 2022:142

  Sista datum för utredaren att redovisa uppdraget.

Juni 2024

Tisdag 4 juni

KL. 9:30
 • Altinget nätverk: Hur når vi cirkularitet inom den tunga industrin?

  STOCKHOLM. Träff med Altingets nätverk i cirkulär ekonomi. Medverkar gör representanter för Material Economics och Cementa.

Söndag 9 juni

 • Val till Europaparlamentet 2024

  Vallokalerna har öppet 08.00–21.00. När röstningen har avslutats genomför kommunerna en preliminär rösträkning. Det preliminära resultatet visas på val.se. Rösterna lämnas sedan till länsstyrelsen som räknar dem igen.

 • Utredning: Utvärdering av Sveriges engagemang i Afghanistan under åren 2001–2021

  Sista datum för utredaren att redovisa uppdraget.

Torsdag 20 juni

 • Utredning: En ändamålsenlig statlig samverkan med kommuner och regioner, Dir. 2022:89

  Sista datum för utredaren att redovisa uppdraget.