Uppdrag att ta fram ett förslag till en nationell plan för skolans arbete med trygghet och studiero
Departement: Utbildningsdepartementet
Utskott: Utbildningsutskottet
Status: Beslut

15/12
2022

Forskare: Mobilförbud i klassrummet fungerar inte 

Mobilförbud i skolan ger inte effekt, visar en ny avhandling från Göteborgs universitet. Eleverna hittar sätt att kringgå förbudet samtidigt som mobiltelefonen behövs i skolarbetet.

Läs mer
16/8
2022

Nya lagar för skolan i samband med terminsstart

Mobilförbud i skolan, utökad lovskola och ökade möjligheter att stänga skolor. Altinget listar de nya lagar och regler som gäller.

Läs mer
8/6
2022
BESLUT

Beslut: Skolans arbete med trygghet och studiero

Riksdagen har fattat beslut i ärendet.

31/5
2022
UTSKOTTSBETÄNKANDE

Betänkande: Skolans arbete med trygghet och studiero

Utbildningsutskottet har presenterat sitt förslag till riksdagsbeslut.

23/3
2022
PROPOSITION

Proposition: Skolans arbete med trygghet och studiero

Regeringen har överlämnat propositionen till riksdagen.

18/2
2022
LAGRÅDSREMISS

Lagrådsremiss: Skolans arbete med trygghet och studiero

Regeringen har överlämnat lagrådsremissen till Lagrådet.

9/9
2021

Idéburna skolors riksförbund: Varje ny föreskrift tar bort ett omdöme

Vi kommer aldrig att få en positiv skolutveckling om inte det lokala skolförnuftet släpps fritt så att omdömet får en plats och möjlighet att utvecklas. Tydliggörandets gräns är passerad, skriver styrelsen för Idéburna skolors riksförbund.

Läs mer
31/8
2021

Tung remisskritik mot regeringens plan för trygghet och studiero

Flera remissinstanser är kritiska till delar av regeringens nationella plan för trygghet och studiero. Sveriges kommuner och regioner anser att det finns risk att regeringen inskränker det kommunala självstyret. 

Läs mer
27/8
2021
REMISS

Remiss: Nationell plan för trygghet och studiero (Ds 2021:13)

Sista datum att svara på remissen.

1/7
2021

Forskare: Träna lärarstudenter på att undervisa med simuleringar

För att förbereda lärarstudenter på arbete i klassrummet kan simuleringsbaserad undervisning vara en lösning. Sådan träning kan vara en brygga mellan den campus- och den verksamhetsförlagda utbildningen, skriver tre forskare vid Linköpings universitet.

Läs mer
19/5
2021

Mer makt till rektorerna i nya planen för trygghet och studiero

En nationell plan för trygghet och studiero ska göra det enklare för rektorer att stänga av elever och omhänderta elevers mobiler. Dessutom ska det inte längre bli möjligt att anmäla klagomål direkt till Skolinspektionen.

Läs mer
18/5
2021
SOU/DS

DS: Nationell plan för trygghet och studiero (DS 2021:13)

Utredaren har överlämnat "Nationell plan för trygghet och studiero" till utbildningsdepartementet.

16/12
2020
KOMMITTÉDIREKTIV

Utredning: Uppdrag att ta fram ett förslag till en nationell plan för skolans arbete med trygghet och studiero, U2020/00707/S

Sista datum för utredaren att redovisa uppdraget.

12/3
2020

Så vill Sabuni skapa ordning och reda i skolan

L-PLAN. Nu släpper Liberalerna ytterligare krav som de vill ska ingå i handlingsplanen för trygghet och studiero. Trots att de var med och tillsatte utredningen om handlingsplanen.

Läs mer
26/2
2020
KOMMITTÉDIREKTIV

Kommittédirektiv: Uppdrag att ta fram ett förslag till en nationell plan för skolans arbete med trygghet och studiero

Regeringen har tillsatt en utredning.