Nytt miljöstyrande system för godstransporter på väg
Departement: Finansdepartementet, Infrastrukturdepartementet, Klimatoch näringslivsdepartementet, Landsbygdsoch infrastrukturdepartementet
Utskott: Ärendet befinner sig hos regeringen
Status: Remiss

13/9
2023

Nu införs eurovinjettreformen – oklart vilka bud som överlever

Efter att EU-lagstiftarna satt ner foten för hur medlemsländerna får sätta upp avgifter för vägutnyttjandet har svenska intressenter nu sagt sitt om delar av införandeplanen i Sverige. Men återkommande är budet: Ett större omtag behövs.

Läs mer
3/5
2023

Transportexpertens inspel till regeringen: Behöver täcka upp med reduktionsplikt

Regeringens sektorsmöten inför färdigställandet av den klimatpolitiska handlingsplanen har nu tagit ytterligare kliv framåt. Men hur önskemålen från transportnäringen tas emot återstår att se.

Läs mer
28/3
2023

Här får ni 55 färdiga förslag för att nå klimatmålen, regeringen

I höst ska regeringen presentera sin klimatpolitiska handlingsplan. Beteendeskiften bör få en central roll, skriver företrädare för 2030-sekretariatet och samarbetspartners.

Läs mer
1/10
2022
REMISS

Remiss: Godstransporter på väg – vissa frågeställningar kring ett nytt miljöstyrande system (SOU 2022:13)

Sista datum att svara på remissen.

21/4
2022

Omtaget för kilometerskatten klart: ”Populärt system på kontinenten”

Ska vägskattesystemet för tyngre trafik behållas i Sverige framöver finns nu nya ramar klara. Men det är inte i första taget som det ställs krav från Bryssel på att systemet i så fall ska stuvas om.

Läs mer
31/3
2022
SOU/DS

SOU: Godstransporter på väg – vissa frågeställningar kring ett nytt miljöstyrande system (SOU 2022:13)

Utredaren har överlämnat betänkandet "Godstransporter på väg – vissa frågeställningar kring ett nytt miljöstyrande system" till finansdepartementet.

31/3
2022
KOMMITTÉDIREKTIV

Utredning: Nytt miljöstyrande system för godstransporter på väg, Dir. 2020:38

Sista datum för utredaren att redovisa uppdraget.

24/8
2021

Vägavgiftsutredare får mer tid

Utredaren Christoffer Andersson Calafatis, som ska ro hem ett nytt miljöstyrande system för godstransporter, får mer tid av regeringen. Helt enligt egen begäran. Men den politiska framtiden blir samtidigt mer oklar.

Läs mer
17/6
2021

EU överens om grönare vägavgifter – men svenskt vägval kan dröja

Vägslitageavgifter, som kan stå för en närmre än fjärdedel av de årliga kostnaderna för lastbilstransporter, ska rabatteras utifrån utsläppen framöver. Men miljöstyrningen i det nya systemet som lagstiftarna enades om i natt sågas av både den gröna och den kristdemokratiska förhandlaren.

Läs mer
22/12
2020

Transportministrarna lämnar över ”urvattnad” vägskattereform

EUROVINJETT. Transportministrarna har enats om sitt bud till EU:s föreslagna vägavgiftsreform – mer än tre och ett halvt år efter det att förslaget las fram. EU-parlamentet och kommissionen anser att ministrarnas bud är utvattnat och Sverige är ett av många länder som anses ha försvagat förslaget.

Läs mer
17/4
2020

Inget skarpt uppdrag till ny utredning om km-skatt

EUROVINJETT. Den politiskt kontroversiella frågan om beskattning av tunga vägtransporter har tagit ett steg framåt. Men den utredning som regeringen nu har tillsatt ska inte lämna några skarpa förslag på en lösning.

Läs mer
16/4
2020
KOMMITTÉDIREKTIV

Kommittédirektiv: Nytt miljöstyrande system för godstransporter på väg

Regeringen har tillsatt en utredning.

3/12
2019

Sveriges protest mot vägavgiftsförslag fick gehör

EUROVINJETT. Surdegen på minsterrådsnivå stötte på ytterligare patrull i ministerrådet. Sverige blev del i en blockerande grupp av medlemsländer. Samtidigt har regeringssamarbetet fortsatt svårt att enas om den egna utredningen av frågan.

Läs mer
11/6
2019

Km-skatten kan bli januariavtalets första försening

UTREDNINGSSTART. Enligt januariöverenskommelsen ska en utredning för att reformera vägbeskatttningen tillsättas före sommaren. Men det ser ut att bli svårt för regeringen, Centerpartiet och Liberalerna att hinna med.

Läs mer