En socialt hållbar bostadsförsörjning
Departement: Finansdepartementet
Utskott: Ärendet befinner sig hos regeringen
Status: Remiss

11/4
2024

Karolina Skog: ”Jag är glad att förslagen överlevt regeringsskiftet”

Förslagen som regeringen presenterat för att fler ska få tillgång till en bostad får grönt ljus från flera remissinstanser. Viss kritik lyfts dock mot den hyresgaranti som föreslås. Samtidigt hoppas Karolina Skog att regeringen ser till att gå vidare med fler av hennes utredningsförslag. 

Läs mer
18/1
2024

Regeringen tar S-utredning vidare – tre förslag ska stärka bostadsförsörjningen

Kommunerna ska enklare kunna ge förtur i bostadskön och hyresgarantin för barnfamiljer ska bli obligatorisk. Det är några av de förslag som regeringen nu tar vidare från Karolina Skogs utredning om en socialt hållbar bostadsförsörjning. 

Läs mer
6/12
2022

Socialdemokraterna ändrar sig om undantag från LOU

Socialdemokraterna svänger i frågan om att undanta kommunala bostadsbolag från Lagen om offentlig upphandling, trots farhågorna att förslaget spär på risken för korruption. ”Vi vill ju få fram fler bostäder för allmännyttan men vi vill inte ha fördyrande omständigheter", säger Leif Nysmed (S).

Läs mer
14/9
2022

Ex-miljöminister är ny bostadsexpert på Stockholms stadsmission

Före detta miljöminister Karolina Skog är ny sakkunnig inom bostadspolitik på Stockholms stadsmission. Hon tillträder också en tjänst som strategisk rådgivare på på PR-byrån A beautiful soup.

Läs mer
6/9
2022

Byggföretagen: avskaffa inte LOU

Offentlig upphandling är ett viktigt styrmedel för skapa mer ordning och reda i bygg- och anläggningsbranschen. Att avskaffa LOU innebär i praktiken att enskilda företag utelämnas till kommunala tjänstemäns godtycke. Det skriver Catharina Elmsäter-Svärd, vd, och Anna Broman, bostadspolitisk expert, Byggföretagen.

Läs mer
1/9
2022

Fler vill gå längre än Skog – och regionerna saknas

Betänkandet från utredningen ”Sänk tröskeln till en god bostad” har fått kritik för att inte gå tillräckligt långt. När remissvaren nu inkommit är det tydligt att flera aktörer instämmer. Men också att regionerna ser att deras roll tappats bort. ”Vi tycker att det är lite konstigt”, säger Linus Johansson, Region Östergötland.

Läs mer
22/8
2022
REMISS

Remiss: Sänk tröskeln till en god bostad (SOU 2022:14)

Sista datum att svara på remissen.

13/4
2022

Stadsmissionen: Förslagen räcker inte för att knäcka hemlösheten

Många får det allt svårare på bostadsmarknaden. Trots goda intentioner är de förslag som lagts fram till regeringen inte tillräckliga för att minska hemlösheten och motverka att fler stängs ute, skriver Riksföreningen Sveriges stadsmissioner och Stockholms stadsmission.

Läs mer
11/4
2022

Replik: Reglering påverkar inte ansvarstagande fastighetsägare

De förslag jag lagt fram skapar en jämnare spelplan. Verkliga framsteg mot en inkluderande bostadsmarknad kommer inte ske så länge alla stannar vid att den som ska göra mer är någon annan än de själva, skriver Karolina Skog, särskild utredare.

Läs mer
4/4
2022

Dialog är bättre än lagar när hyreskrav utformas

Utredningen ”En socialt hållbar bostadsförsörjning” som leds av Karolina Skog (MP) innehåller förslag om att lagreglera tillträdeskraven. Förslaget gynnar vare sig hyresvärden eller de som har svårt att ta sig in på bostadsmarknaden. Det skriver Anders Holmestig, vd för Fastighetsägarna och Anders Nordstrand, vd för Sveriges allmännytta.

Läs mer
31/3
2022
KOMMITTÉDIREKTIV

Utredning: En socialt hållbar bostadsförsörjning, Dir. 2020:53

Sista datum för utredaren att redovisa uppdraget.

30/3
2022
SOU/DS

SOU: Sänk tröskeln till en god bostad (SOU 2022:14)

Utredaren har överlämnat betänkandet "Sänk tröskeln till en god bostad" till finansdepartementet.

12/1
2022

Vårens utredningar och granskningar inom omsorg att hålla koll på

Under våren lämnas flera stora propositioner till riksdagen. Statliga utredningar som pågått i flera år redovisas och myndigheterna ska avrapportera uppdrag. Se alla datumen för omsorgspolitiken här.

Läs mer
10/1
2022

Politisk kalender 2022

Årets stora händelse är naturligtvis valet i september. Redan nu i januari kommer flera heta politikområden att debatteras i riksdagen. Flera utredningar som kan bli bränsle i valrörelsen har deadline under våren. Och hur påverkas EU av det franska presidentvalet i maj? Få koll på de stora händelserna i Altingets politiska kalender. 

Läs mer
9/12
2021

Ex-minister lämnar riksdagen

Karolina Skog (MP), tidigare miljöminister och för närvarande gruppledare, kommer snart att lämna riksdagen och politiken, skriver Sydsvenskan.

Läs mer
5/11
2020

SFS: Karolina Skog måste inkludera studenterna

DEBATT. Studenter är en utsatt grupp på bostadsmarknaden. Att inte inkludera dem i utredningen “En socialt hållbar bostadsförsörjning” riskerar att underminera utredningens värde. Vi uppmanar utredare Karolina Skog (MP) att ta ett helhetsgrepp, skriver Linn Svärd, SFS.

Läs mer
11/5
2020

Tidigare miljöminister ska utreda sociala bostadspolitiken

Regeringen och finansmarknadsminister Per Bolund (MP) ger tidigare miljöministern Karolina Skog (MP) i uppdrag att utreda den sociala bostadspolitiken.

Läs mer
11/5
2020

Tidigare miljöminister ska utreda sociala bostadspolitiken

Regeringen och finansmarknadsminister Per Bolund (MP) ger tidigare miljöministern Karolina Skog (MP) i uppdrag att utreda den sociala bostadspolitiken.

Läs mer
8/5
2020
KOMMITTÉDIREKTIV

Kommittédirektiv: En socialt hållbar bostadsförsörjning

Regeringen har tillsatt en utredning.